Martin Veselovský, Tomáš Holub – Biskup na snowboardu

Už v pondělí 12. února 2018 v 16 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia (Václavské nám. 34, Praha 1) se uskuteční autografiáda moderátora a novináře Martina Veselovského a biskupa Tomáše Holuba k jejich společné knize Biskup na snowboardu. Účast přislíbil kardiochirurg prof. Jan Pirk.

Biskup na snowboardu - obálka

Knižní rozhovor nejen o aktuálních otázkách církve, ale i osobním životě vedl novinář Martin Veselovský s biskupem Tomášem Holubem, prvním vojenským kaplanem, účastníkem mezinárodních mírových misí IFOR/SFOR v bývalé Jugoslávii, vyjednávačem církevních restitucí a současným plzeňským biskupem.

Už z podstaty svého povolání musím být zvědavý člověk. A na Tomáše Holuba jsem byl zvědavý vlastně celých patnáct let, během nichž se vídáme. Já ve stabilní roli tázajícího se novináře, on v neuvěřitelně se proměňujících pozicích od hlavního kaplana české armády, přes generálního sekretáře České biskupské konference až po plzeňského biskupa. Od muže, který dokázal obstát jako kněz mezi vojáky na balkánských misích, přes náhle tvrdého a nekompromisního vyjednavače o navrácení církevního majetku až po biskupa, který žije v extrémně zajímavé éře papeže Františka. V této knize jsme oba dostali příležitost vystoupit z daných škatulek a konfrontovat se i na jiné rovině než té aktuálně publicistické a mluvit o zkušenostech a pocitech bez nutnosti směřování k nejlepšímu titulku. Uvidíme, jak se nám to povedlo,“ uvedl Martin Veselovský.

Martin Veselovský, Tomáš Holub – Biskup na snowboardu

Odpovědná redaktorka Adéla Tošovská

128 stran

Cena: 248,- Kč

Holub a Veselovsky

O autorech:

Tomáš Holub se narodil v roce 1967 v Jaroměři a vyrůstal ve farnosti v Červeném Kostelci. Studoval filozofii a teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1985–1989), dále v Salcburku a na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Doktorát z morální teologie obhájil na KTF UK v Praze, kde se věnoval především otázkám etiky. Kněžské svěcení přijal v roce 1993 v Hradci Králové, kde začal působit jako kaplan a vyučovat na Církevním gymnáziu sv. Voršily (1993–1996). Následně se stal prvním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České republiky (1996–2006). Sloužil v jednotkách, které se podílely na mezinárodních mírových misích IFOR/SFOR v bývalé Jugoslávii. V armádě mu byla propůjčena hodnost plukovníka. V letech 2011 –2016 vykonával funkci generálního sekretáře České biskupské konference (ČBK) a účastnil se vyjednávání o církevních restitucích. Dne 12. února 2016 byl jmenován biskupem plzeňské diecéze, je předsedou Ekonomicko-právní komise ČBK a členem Komise pro katolickou výchovu ČBK. Od roku 2017 je členem etické komise Českého rozhlasu.

Martin Veselovský se narodil v roce 1972 ve Vrchlabí. Dětství strávil v severočeské Kadani a od roku 1986 žije v Praze. Na začátku 90. let studoval několik semestrů historii na FF UK, ale školu nedokončil. Už v roce 1991 začal pracovat v tehdejší pražské pobočce Hlasu Ameriky. Zhruba deset let pak strávil v soukromých médiích, pracoval na Evropě 2 a pro TV Nova. Na konci roku 2000, těsně před „televizní krizí“, navázal spolupráci s Českým rozhlasem, což pro něho znamenalo první kontakt s publicistikou orientovanou na politická témata. V letech 2004–2006 moderoval politický diskusní pořad Sedmička na Nově, v roce 2006 na Radiožurnálu vytvořil formát politického rozhovoru Dvacet minut a o rok později byl přijat do České televize do pořadu Události, komentáře. Z veřejnoprávní televize odešel po šesti letech s několika kolegy poté, co vedení stanice nedokázalo dostatečně vysvětlit podezření týkající se politického tlaku a případného ovlivňování zpravodajství. Na jaře 2013 spoluzaložil soukromou internetovou televizi DVTV. Je držitelem několika Novinářských cen, Ceny Karla Havlíčka Borovského a Ceny Ferdinanda Peroutky. S manželkou Monikou Valentovou má dvě dcery, Rozárku a Viktorku.

Foto: www.ivysehrad.cz