Letní tábory Rotary kempy v plném proudu

Již po několik desetiletí Rotary International pořádá letní rotariánské tábory (short term – camps) jako jednu z aktivit v rámci takzvané služby mládeže. Cílem je především rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností mladých lidí a navázání mezinárodních přátelství. V jejím rámci pořádají Rotary kluby podle svých možností buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými kluby krátkodobé prázdninové kempy mladých a rodinnou výměnu nebo také dlouhodobé (celoroční) výměny studentů ve středoškolském věku se zahraničními partnerskými kluby a distrikty po celém světě.

Lennon Wall

Letní tábory jsou určeny pro děti a mladé lidi ze všech rodin v České i Slovenské republice včetně dětí rotariánů. Obvyklé zastoupení je jedna čtvrtinaz rotariánských rodin a tři čtvrtiny z nerotariánských. Účastníka vždy vybírá na kemp a vysílá místně příslušný Rotary klub, který je odpovědný i za patřičné poučení účastníka a může, ale nemusí, i část nákladů na kemp za účastníka uhradit.

Termínem pro konání kempů jsou zpravidla letní prázdniny, tedy červen až září. Program je určen pro mladé lidi ve věkovém rozpětí třináct až pětadvacet let. Tábory trvají obvykle od jednoho do tří týdnů, výjimečně déle. Standardní délka je deset až čtrnáct dnů. Program je zaměřen na nejrůznější obory od standardního kulturně poznávacího až po nejrůznější tématicky zaměřené kempy (na sport, kulturu, historii, výtvarné zaměření i poznávání pořádající země).  Jednotlivé kempy zahrnují aktivity jako například cyklistika, horolezectví, basketbal, plachtařství, jachting, keramika, archeologie apod. Letos je jeden z kempů zaměřen i na lukostřelbu či astronomii.

Počet účastníků v kempu se pohybuje obvykle od deseti do třiceti účastníků. Nejčastější počet je kolem patnácti lidí. Kempy mají mezinárodní složení. Standardním požadavkem je, aby každou zemi reprezentoval jeden, maximálně dva účastníci. Proto je přirozeným komunikačním jazykem mezi účastníky angličtina. Bez ohledu na to, ve které zemi se kemp koná.

U většiny kempů stráví účastníci část svého pobytu v rodinách rotariánů. Mají tak daleko lepší možnost seznámit se s kulturními návyky příslušné země, než při běžném turistickém pobytu. V České republice je pobyt obohacen i outdoorovými sporty, turistikou a cyklistikou s přenocováním v chatkách v turistickým kempech.

Piknik at Kampa

Kde se Rotary kempy pořádají

Letní tábory se pořádají prakticky ve všech zemích Evropy. Každý rok se vyhlašuje cca 110 letních táborů, kterých se zúčastní okolo 1300 studentů.

Rotary International District 2240 Česká a Slovenská republika vypisuje obvykle kolem pěti letních táborů s počtem účastníků okolo 75. Naopak, na letní tábory do zahraničí se letos vysílá 110 až 130 studentů do zemí Rakousko, Bulharsko, Německo, Francie, Finsko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Kanada, Dánsko, Izrael, Indie, Egypt, Litevsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Velká Británie, USA a dalších.

 

Zajištění Rotary kempů

Letní tábory Rotary jsou jednou z částí  programu Rotary  Youth Exchange.

Každý je zaštítěn pořádajícím Rotary klubem, který odpovídá za jeho zdárný průběh.

Každý kemp je nejen zaštítěn, ale i celý nebo z části financován pořádajícím Rotary klubem, nebo i více kluby, které se na organizaci kempu podílejí. Pro účastníky kempu to znamená, že si hradí pouze cestovní náklady, cestovní a odpovědnostní pojištění a kapesné. Pouze u kempů s finančně náročnějším programem (cyklistika, horolezectví, cestování, potápění apod.) je od účastníků kempu požadován finanční příspěvek  ve výši obvykle od 100 do 300 EUR.

 Getting the hamburgers ready (1)

Výměna mezi rodinami

V rámci služeb mládeže jsou i výměny mládeže mezi dvěma rodinami většinou během prázdnin. Jako dorozumívací jazyk slouží angličtina nebo jazyk hostitelské země, pokud jej hostující dítě ovládá. Hostující dítě bydlí během svého pobytu v hostitelské rodině, která se o něj stará, poznává tak i život a zvyky v jiných rodinách a v jiné zemi.  Přátelství mezi dětmi a jejich rodinami většinou nekončí jen pobytem dítěte u nich, ale udržují ho a rozvíjí dál.

 

Foto: Archív Adventure Rotary International Camp