Proměna klasické roubenky z Krkonoš

Klasickou roubenku vlivem času a střídání majitelů postihlo mnoho nekoncepčních změn. Postavil ji místní povozník v roce 1938, ale během druhé světové války ji používali hlavně nacisté. Po jejich odchodu po konci války ji začal využívat starosta. Jeho tři synové ji pak po jeho smrti prodali současnému majiteli. Podařilo se mu sice zavést do chalupy elektřinu a vodu, ale na vše ostatní už nezbývají ani síly, ani peníze. Jak si s ní poradí architekti Petr Portych a Martin Štrouf a sochař Sebastian Wojnar?

Premiérový díl České chaty snů uvidíte v pátek 31. března ve 22 hodin na Primě a reprízu v neděli 10 hodin na Primě. A na prima+ si můžete novinkovou přestavbu pustit s týdenním předstihem.

Roubenka je zasazená v prudkém svahu Krkonoš a vyznačuje se překvapivě dobrým stavem dřevěných konstrukcí v nadzemní části. Genius loci hodný k zachování. Chalupa se nachází v krásném prostředí Krkonošského národního parku, v části, jež nese místní pojmenování Labská – Krausovy boudy. Roubená chalupa z první poloviny dvacátého století je posazená na vrcholu severně svažitého pozemku vymezeného smrkovými lesy. V tichu je slyšet pouze zpěv ptáků a šumění blízkého Labe. Panenská příroda a chalupa v dobrém stavebně-technickém stavu si vyžadovaly citlivý přístup k rekonstrukci objektu. Chalupa byla opuštěná od vyhnání sudetských Němců a současní majitelé ji získali na přelomu padesátých a šedesátých let, nyní je předávána v rámci rodiny.

Motto architekta: Oprášit tradice a znovu nalézt ztracený smysl

Zajímavá je samotná chalupa, respektive její datum výstavby. Roubenka tradičního typu z období první republiky je spíše raritou, v této době byly novostavby téměř výhradně zděné, mnohdy již s modernistickými prvky. Této dataci odpovídá i modernistická sada nábytku, kterou architekti kompletně repasovali a opatřili novým nátěrem v barvě královské modři.

Co říká na první proměnu jeden z architektů Martin Štrouf?

„Zásadním problémem byla zemní vlhkost v podlahách a stěnách zasazených do terénu. Chalupa funguje jako překážka při stékání povrchových vod. Největší výzvou bylo technicky upravit chalupu do současných standardů a ponechat přitom atmosféru roubenky postavené za první republiky. Rozhodli jsme se zachovat a podpořit ducha zapomenuté horské chalupy, udělat pouze nutné dispoziční a technologické změny, tak aby chalupa vyhovovala současným nárokům.

Drželi jsme se původní materiality, nově použité konstrukce vycházejí z původních řešení. V rámci přestavby jsme upravili dispoziční řešení, vytvořili jsme plnohodnotnou kuchyň s jídelním stolem a kompletně zrekonstruovali koupelnu. Obě světnice mají novou dubovou podlahu včetně provětrávané skladby pro odvod zemní vlhkosti. V celém objektu jsou provedeny nové elektroinstalace včetně nových svítidel z foukaného skla, která doplňují atmosféru jednotlivých místností.“

Foto: TV Prima