Česká televize představuje Krizovou mapu Česka

Obrovské zapojení diváků do krizového zpravodajství ČT24 při povodních v roce 2010 dalo impuls ke vzniku Krizové mapy Česka. Systém staví i na zahraničních zkušenostech z Haiti, Libye, Pákistánu a dalších míst zmítaných neštěstími. Poskytuje efektivní nástroj televiznímu zpravodajství, pomoci může i záchranářům a humanitárním organizacím.


Česká televize za případných krizových událostí posílí význam občanské žurnalistiky, veřejnou službu pojme jako ještě těsnější spolupráci s diváky, využije nová média a moderní technologie, stavět bude na svých i zahraničních zkušenostech. Umožní to Krizová mapa Česka. Nový projekt spojuje pozitivní energii všech, kdo v těžkých chvílích nechtějí jen nečinně přihlížet.
Krizová mapa Česka je účinný nástroj pro operativní mapování a rychlou vizualizaci krizové situace v televizi. Agreguje občanské reporty z postižených lokalit. Lidé mohou zasílat zprávy doplněné eventuálně o fotografie i videa, a to prostřednictvím sociálních sítí, e-mailu i formuláře přímo na portálu www.krizovamapa.cz. Občanské reporty jsou následně tříděny, kategorizovány a do určité míry i verifikovány. Výsledný výstup představuje dynamická mapa s volitelnými vrstvami.


„Stále usilujeme o to, abychom poslání televize veřejné služby naplňovali, jak nejlépe nám dostupné technické prostředky umožní. Kodex ČT nám v bodě 19.2 přímo ukládá v případě vážného ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku obyvatelstva přednostně svým vysíláním napomáhat záchraně lidských životů, zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí. Pomocí Krizové mapy Česka jsme nyní schopni zastat toto poslání jako organizátoři určité kolektivní inteligence, jaká už prokázala svou mimořádnou sílu u nás i v zahraničí,“ zdůrazňuje generální ředitel České televize Petr Dvořák.


„Odehrává-li se nějaké neštěstí, přírodní či technogenní katastrofa, každá informace – byť zdánlivě nedůležitá – může být velmi cenná. Potvrzují to naše zkušenosti s krizovým zpravodajstvím při povodních v roce 2010, kdy se během kontinuálního zpravodajství ČT24 připojily desetitisíce diváků prostřednictvím sociálních sítí. Lidé prokázali zájem stát se součástí veřejné služby a pomáhat. Klíčové ale je, jak s těmito informacemi v emotivně vypjatých momentech během neštěstí naložíte, jak je dokážete vyhodnotit a správně využít, vyloučit fámy a dezinformace. To je extrémně náročný proces ve velkém časovém presu, když už situace nastane. Dlouhodobá práce na tomto know-how je proto podle nás zásadní,“ podotýká výkonná ředitelka divize ČT Nová média Pavlína Kvapilová a pokračuje: „Systém je funkční. Nadále však pokračujeme s jeho rozvojem, aby byl ještě propracovanější. Přitom soustřeďujeme kontakty, které mohou přinést užitek v těžkých momentech.“


Krizová mapa Česka není jen efektivním nástrojem pro televizní zpravodajství. Zpracované občanské reporty mohou posloužit také jako doplňkový informační kanál pro základní složky Integrovaného záchranného systému i humanitární organizace. Právě s nimi jsou při vývoji projektu veškeré kroky diskutovány, aby jejich práci nenarušoval, ale naopak aby byl nápomocen.
Hlavním koordinátorem Krizové mapy Česka je Česká televize. Projekt vznikl ze spolupráce se světovou dobrovolnickou sítí The Standby Task Force. Ta pomáhala Spojeným národům v Libyi, nechyběla při záplavách v Pákistánu. Krizová mapa Česka je vybudována na volně přístupné platformě Ushahidi, která byla využita například k mapování násilností v Keni či v Gaze, pomáhala při zemětřesení na Haiti.
Krizová mapa Česka nebude otevřena stále. Systém bude spuštěn pouze v situacích, kdy bude jeho použití smysluplné – za krizových událostí. Nasazení bude oznámeno ve vysílání ČT24.

Foto: Česká televize