Svět knihy Praha 2011 letos již po sedmnácté

Svět knihy Praha je největším knižním veletrhem v České republice s doprovodným literárním festivalem. Během čtyř dní se mohou návštěvníci seznámit s takřka kompletní českou produkcí, především beletrie, ale zároveň i publikační činností například řady univerzitních nakladatelství. Celkem se na veletrhu prezentuje na 500 vystavovatelů z více jak třiceti zemí a regionů celého světa. Svět knihy Praha 2011– mezinárodní knižní veletrh a literární festival – letos již po sedmnácté.


Svět knihy patří k těm veletrhům, které jsou zaměřeny na vyváženou komerční i kulturní prezentaci. Každý rok tak navštěvují veletrh zástupci z řad odborné veřejnosti – knihkupců, knihovníků, informačních pracovníků, literárních agentů či zástupců nakladatelství i tiskáren.
Veletrh Svět knihy Praha je rovněž velmi populární mezi širokou čtenářskou veřejností – v loňském roce jejich počet dosáhl 40 000. Pořadatelé nabízejí v rámci literárního festivalu celou řadu pořadů – odborných seminářů a konferencí, ale i setkání se spisovateli a autorská čtení, prezentace nakladatelských domů, oceňování edičních a tvůrčích počinů. Součástí doprovodného programu jsou i filmová a divadelní přehlídka Svět knihy ve filmu a Svět knihy na jevišti, kde se prezentují díla inspirovaná literárními předlohami.


Letošní, již 17. ročník se koná od 12. do 15. května v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha – Holešovice. Každoročně se na veletrhu a v rámci literárního festivalu představuje jedna země v pozici čestného hosta. V letošním roce jím bude Království Saúdské Arábie, která chystá velmi výpravnou prezentaci své kultury. Literární festival zahrnuje vybraná témata, jež jsou vybírána s ohledem na atraktivitu a předpokládaný zájem široké čtenářské i nečtenářské veřejnosti a nabízejí programovou inspiraci vystavujícím nakladatelům. Návštěvníci se tak mohou těšit na tématické pořady o Literatuře arabských zemí, dále na téma Svět e-knih, kde se bude probírat tento nový technologický fenomén. Program se také zaměří na komiksy a již třetím rokem také prezentaci kuchařek – Vaříme s knihou.
Každoročně je na veletrhu udílena řada nejrůznějších cen. V letošním roce to bude poprvé, kdy sami pořadatelé vyhlásili novou literární cenu – Cenu Jiřího Theinera, která je určená zahraniční osobnosti či instituci, která svým počinem nebo dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo Českou republiku. Její slavnostní předání proběhne na veletrhu v pátek.

Svět knihy Praha 2011 letos již po sedmnácté
17. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu
místo konání: Průmyslový palác, Výstaviště Praha – Holešovice
ve dnech 12. – 15. května 2011
Pořadatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Svět knihy, s.r.o.
Partneři: Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Prager Zeitung, The Prague Post, Host, A2, Literární noviny, Radio 1; Literature Across Frontiers s podporou Culture Programme EU a Next Page, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Dar Ibn Rushd, Společnost česko-arabská, Česká centra; Mövenpick, Auroton Computer, Ikea, Fagor, Potten  Pannen, Graspo
Záštita: ministr kultury ČR, primátor hlavního města Prahy
Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy
Čestný host – Království Saúdské Arábie
Zajištěním expozice Saúdské Arábie jako čestného hosta veletrhu Svět knihy Praha 2011 bylo pověřeno Ministerstvo vyššího vzdělávání (MOHE), které dostalo za úkol nejen naplánovat, připravit a zajistit účast Saúdské Arábie, ale je i garantem všech ­doprovodných programů a aktivit, jež jsou připravovány při účasti země na všech světových mezinárodních knižních veletrzích.
Všechny knihy, které budou vystaveny na saúdském stánku, byly vybrány tak, aby uspokojily a naplnily potřeby českých čtenářů, včetně dětí. Výběr prezentuje co nejširší oborové zaměření, počínaje odbornou literaturou, beletrií až po literaturu pro děti. K dispozici budou i nově vydané knihy, dostupné v elektronické podobě (e-knihy). V rámci širší kulturní prezentace země nabízí zhlédnutí výstavy vědeckých objevů či seznámení s arabskou kaligrafií, uměním, fotografiemi a saúdskými stany, které odrážejí tradiční saúdský životní styl.
Autoři: Radžá ´Álim, Abdulláh Al-Násir, Abdullah Bin Mohammed Bin Hamad Al-Násir
Literatura arabských zemí
V rámci tématu proběhne řada mezinárodních setkání a pořadů jako například – Svět moderní arabské literatury; Maghrebská literatura v Čechách; Cesty současné tuniské poezie; Vznik a rozvoj arabského dramatu; Arabská literatura v překladu; Vliv arabské lidové literatury na utváření arabské tvorby pro děti; Prezentace arabského knižního trhu; Literární prostředí v arabské próze a poezii a jeho odezva v arabských a západních společnostech; Arabské revoluce; Islám, mystika, orientalismus;Klenoty středověkého islámského mystického písemnictví; Arabská literární diaspora a exil; Arabské ženy – autorky; Arabská kaligrafie. Na veletrh přijíždí řada autorů z některých arabských zemí.
Autoři: Chálid Al-Biltagí – Egypt, Hassúna Al-Musbáhí – Tunisko, Magdí Aš-Šáfi´í – Egypt, Hasan Balásim – Finsko/Irák, Mansúra ´Izz ad-Dín – Egypt, Tahar Ben Jelloun – Francie/Maroko, Abdelkader Benali – Maroko/Nizozemsko, Fátima Šaraf ad-Dín – Libanon /Belgie
Někteří další zahraniční autoři
Rada Biller – Německo, Laurent Binet – Francie, Irena Brežná – Švýcarsko, Archie Brown – Velká Británie, Ani Burova – Bulharsko, Iulian Ciocan – Rumunsko, Brenda Flanagan – USA, David Grossman – Izrael, Thomas Gunzig – Belgie, Tae Ko Un – Jižní Korea, Alfred Komarek – Rakousko, Márius Kopcsay – Slovensko, Steve Sem-Sandberg – Švédsko, Michael Scammell – Velká Británie, Kārlis Vērdiņš – Lotyšsko, Dimitri Verhulst – Belgie
Svět e-knih
Letošní ročník veletrhu nabídne návštěvníkům unikátní příležitost blíže se seznámit s elektronickou knihou a vším, co s ní souvisí. Poprvé bude této tématice věnován speciální prostor – pavilon Svět e-knih. Návštěvníci zde najdou elektronické čtečky knih na bázi elektronického inkoustu / papíru, tzv. „e-ink“ technologie, která poskytuje při čtení zcela srovnatelné pohodlí jako kniha papírová. Díky této technologii si elektronické knihy získaly oblibu v řadě západních zemí. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet možnosti interaktivních médií a dalších zajímavých technologií.
Projekt Das Buch představuje na veletrhu již tradičně tvorbu současných německy píšících autorů. Společně jej připravují tři instituce: Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze, a Švýcarské velvyslanectví v Praze, za podpory nadace Pro Helvetia.
Předpremiérou literárního festivalu bude již tradičně projekt večerního čtení překladů z evropských literatur Noc literatury, který pořádají Česká centra ve spolupráci s kulturními organizacemi sdruženými v projektu EUNIC dne 11. května 2011.
Literatura pro děti a mládež (Rosteme s knihou) – téma, jež pravidelně doprovází literární program veletrhu se zaměřuje na tvorbu pro děti a mládež, jak formou odborných diskuzí, tak pořady a dílnami pro děti.
Vaříme s knihou – po úspěšné předloňské premiéře programu, v rámci kterého se prezentují knihy o vaření, kuchařky i příručky zdravého životního stylu, se na veletrhu Svět knihy bude opět konat gastro show Vaříme s knihou. Řada zajímavých a netradičních pochoutek bude přímo před návštěvníky připravována ve speciálním prostoru zařízeném špičkovými spotřebiči Fagor a nádobím Potten  Pannen . Od pátku do neděle ve foyer Průmyslového paláce.
Ceny předávané na veletrhu – Příběh tisíce a druhé noci aneb Literatura arabského světa – vyhlášení výsledků a předávání cen stejnojmenné literární soutěže a Souboj čtenářů – soutěž ve znalosti obsahu knih – finální kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. On-line předkola se zúčastnilo 17 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se ve finálovém souboji utká před zraky diváků. (Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih – Rosteme s knihou), Cena Jiřího Ortena (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Český bestseller za rok 2010 (Rodinné knihkupectví), Knihkupecký žebříček (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Premia Bohemica (Obec spisovatelů), Mapa roku (Kartografická společnost ČR), Tourmap (festival Tourfilm a Avant Promotion), Cena Akademie SF, fantasy a hororu, Skřipec a skřipeček (Obec překladatelů), Ceny Miroslava Ivanova a města Jaroměř-Josefov (Klub autorů literatury faktu), Slovník roku (Jednota tlumočníků a překladatelů), Škola základ života (Obec spisovatelů), Náš svět (Národní institut dětí a mládeže MŠMT), Cena za rozvoj české Wikipedie (Wikimedia), řada dalších cen je udělována jednotlivými nakladateli.


Slavnostní udílení ceny Jiřího Theinera
Cenu Jiřího Theinera uděluje letos poprvé společnost Svět knihy, s.r.o. žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner. Ceremoniálu se účastní rovněž zástupci časopisu Index on Censorship (UK), v němž Jiří (George) Theiner dlouhodobě působil. V roce 2011 cenu obdrží pan Andrzej Slawomir Jagodzinski z Polska.
Svět knihy ve filmu 2. – 15. 5., 11. ročník, 38 filmových představení
Filmová přehlídka představující díla inspirovaná knižními předlohami světové literatury. Počátek projektu je datován během 14 dní před veletrhem, partnery pořadatele jsou kina Atlas a Ponrepo, filmy jsou promítány i přímo na veletrhu a ve Francouzském institutu. Dramaturgie programu je připravována také ve spolupráci s Národním filmovým archivem.
Svět knihy na jevišti 5. 4. – 14. 5., 8. ročník, 7 divadelních představení
Přehlídka současných divadelních představení v repertoárech divadel České republiky inspirovaných vybranou tématikou.

Čísla k veletrhu 2011 (rok 2010)
Literární festival v číslech
počet účinkujících: 483 (57 zahraničních) (432)
počet pořadů celkem: 406 (387)
počet výstav : 22 (21)
počet filmových představení: 38 (53)
počet divadelních představení: 7 (41)

Veletrh v číslech
počet vystavovatelů: 322 (416)
počet stánků : 211 (194)
plocha: 3.016 m² (2.930 m²)
počet registrovaných odborných návštěvníků: 665 (642)
Mezinárodní účast vystavovatelů a zahraničních hostů je z těchto zemí a regionů (47)
Ázerbájdžán, Baskicko, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Indie, Irák, Irsko, Island, Izrael, Jižní Korea, Katalánsko, Libanon, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Mongolsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tunisko, Turecko, Valonsko – Brusel, Velká Británie, Wales
Kompletní program na: www.svetknihy.cz

Foto: www.svetknihy.cz