Sara Wickhamová – Co je pro mě dobré. Rozhodování v době těhotenství a porodu

Ženě se při porodu nerodí jen dítě, ale zrodí se i ona. Nová. Jiná. Proměněná.

Ale než k tomu všemu dojde, je tu čas těhotenství a přípravy k porodu. A samotný porod. A v tu chvíli může přijít mnoho problémů, které dokonce nemusí mít s mateřstvím vůbec nic společného!

Riziko zabývání se přílišným rizikem

Ach, jak tato část knihy je přínosná, zvláště v dnešní době! Marketing založený na představě rizika a zahlcenost informacemi nás obklopuje ze všech stran, jak velká pravda! Autorka je porodní asistentka, a tak nás provede reálnými riziky, která nejsou skutečně tak velká, jak se rádo prezentuje v médiích. Uklidněte se, milé maminky… a věnujte se svému těhotenství jako času vzácnému a nesmírně hlubokému. Rodíte dítě, rodíte ale i sebe samu jako matku v nové a už doživotní roli.

Kniha nám:

  • Pomůže zorientovat se v rizicích obecně prezentovaných kolem těhotenství
  • Vysvětlí realitu všeho, u čeho se po nás chce informovaný souhlas, abychom maximálně věděl, do čeho jdeme (porovnává standardy i alternativy)
  • Vezme nám strach z porodu, ale vezme i růžové představy (ano, druhá doba porodní trvá několik hodin)
  • Pomůže zorientovat se v medicínských porodech a pochopit, na jakém základě si můžeme udělat porodní plán, nebo co požadovat, co je reálné a co nikoliv

Připomíná i situace, které nám mohou připadat normální, ale i tady bychom se měly vymezit na základě toho, co víme. Nátlak zdravotnického personálu je jedna věc, ale i nátlak rodiny. Až bolestně je pak připomenuto i to, že je to vaše tělo, vaše rodina, ten, kdo vám nebude na plný úvazek s dítětem pomáhat, by neměl mít takovou váhu slova při rozhodování o těhotenství.  Na těhotenství jsme v dnešní době spíše samy vinou malých, separovaných rodin.

O to více je dobré eliminovat stres z přeinformovanosti, protože pak ztrácíme schopnost jasného uvažování.

Autorka nabízí především OTÁZKY, na které je dobré si odpovědět a získat tak jasnější představu o tom, co se děje ve vás samotných.

Učí nás, jak pracovat s informacemi, jsou věrohodné? Kdo je zaplatil, jak se k nim přišlo, jaké jsou původní zdroje, jací lidé, s jakým přesvědčením je pouštějí do světa? To je jen malá ukázka toho, jak se ve světě orientovat.

Příklady z praxe a články z blogu autorky jsou pak jen dokreslením a třešničkou na dortu, ten článek o oblíbeném porodnickém strašení smrtí dítěte, když… je dokreslením, jak je zneužívána zranitelnost žen. A to se vší vážeností vůči zdravotníkům, často velmi přetíženým. O to chvályhodnější je snaha autorky hledat a bádat nové pomůcky a nové postupy pro příjemnější a přirozenější porody.

O autorce:

Sara Wickhamová je porodní asistentka, učitelka, spisovatelka a nezávislá badatelka, která svůj čas dělí mezi psaní, online kurzy, semináře, poradenství a vytváření pomůcek pro porodní asistentky a průvodkyně narozením. Žila a pracovala na Novém Zélandu, ve Velké Británii i USA, byla redaktorkou odborných časopisů a přednášela v pětadvaceti zemích světa. Její záměr je inspirovat a přinášet osvětu porodním asistentkám, dulám, ženám a rodinám.

 

Více infa: https://www.alferia.cz/co-je-pro-me-dobre-sara-wickhamova/

 

Foto: Nakladatelství Alferia