Puls nekonečna pokřtí Ivan Klíma

Přehled českých sci-fi povídek od roku 1948 do 70. let. Druhý díl zamýšlené trilogie Kronika české science fiction, která poskytuje reprezentativní průřez českou vědecko-fantastickou povídkou od jejích počátků do dnešních dní, má podtitul Od Vladimíra Babuly k Alexandru Kramerovi. Výbor uspořádal Ivan Adamovič. Křest antologie české sci-fi Puls nekonečna se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince v 16 hodin v Knihkupectví a kavárně Fantazie (Tylovo náměstí 1, Praha 2). Kmotrem knihy se stane Ivan Klíma, protože právě jeho povídka knihu otevírá.


Výbor se zaměřuje nejen na povídkové sbírky zavedených autorů, které vyšly knižně, ale editor rozšířil svůj zájem i na ojedinělé povídky autorů, kteří se jinak žánru nevěnovali, otištěné v časopisech. Tím podává plastičtější obraz domácí sci-fi. Dobové časopisy mohly totiž mnohem pružněji reagovat na duch doby, méně podléhaly ostražité cenzuře a nebyly svázány mnohaletými čekacími lhůtami na vydání.
Díky tomu editor Ivan Adamovič předkládá odlišnou sadu jmen, než jakou poskytují tradiční přehledy dějin žánru. Stejně tak rozčleňuje dané období podrobněji než jen po desetiletích. Do roku 1957 byly vědecko-fantastické texty spíš jen výjimkou, pak v souvislosti s politickým uvolněním i vypuštěním první družice do kosmu nastala exploze kosmické a sci-fi tematiky, kterou editor nazývá »kosmické jaro«. V polovině 60. let téma přestávalo být dominantní, docházelo k návratu k pozemské realitě a konec 60. let přinesl i řadu varovných či hluboce skeptických textů. Normalizace 70. let pak znamenala mimořádné zmrtvění vývoje české sci-fi povídky, která do značné míry vymizela ze stránek časopisů. Antologie přináší povídky šestadvaceti tvůrců, mezi nimi i řady později umlčených nebo zapomenutých autorů. Každá povídka je doprovázena medailónkem autora, u těch žijících i osobní vzpomínkou na to, jak jejich text vznikl. Puls nekonečna navazuje na předchozí díl Vládcové vesmíru, který shromáždil povídky datované od 19. století do roku 1948. Kniha získala ocenění Akademie science fiction, fantasy a hororu za nejlepší antologii roku 2010.

Vydal Plus, 475 stran, cena 399,- Kč

Foto: Nakladatelství Plus