Pavel Mandys – Praha město literatury

V rámci projektu Praha město literatury vznikla stejnojmenná kniha Pavla Mandyse o literární historii hlavního města. Působivý je už její přebal – složený plakát, na jehož vnitřní straně najdete mapu Prahy, na které najdeme známá i méně známá jména spisovatelů s Prahou spojených.


Je tedy jasné, že nejdříve jsem si rozložila mapu a hledala »své autory«. Našla jsem jich několik, ale nějak víc mi jich chybělo. Nenašla jsem třeba Vojtěcha Steklače, Zbyňka Malinského, Hanu Doskočilovou, Ivonu Březinovou, Františka Nepila, Petru Braunovou a dokonce ani Ivu Procházkovou. Trošku mne to překvapilo, ale pak jsem usoudila, že na mapě jsou uvedena jména pouze těch spisovatelů, kteří jsou v knize autorem zmíněny. Po přečtení publikace jsem zjistila, že tomu tak není, takže jsem ztratila souvislost mezi mapou a knihou a nepochopila důvody, proč někdo uvedený je a někdo není. Ale na druhou stranu každý si může »své autory« do mapy připsat – takže nic proti ničemu, dokonce se z toho může stát zajímavá hra.
Stejně mi to nedalo a zeptala jsem se Jaroslava Císaře, jednoho z organizátorů projektu, jak to doopravdy je. Sdělil mi, že se jen využil plakát-mapa, který odstartoval propagaci akce na ulicích. Nyní se v rámci projektu připravují pro webové stránky mapy nové, na nichž budou autoři, kluby, kavárny, instituce… V jakém bude tento velkolepý plán, se dozvíme v prosinci.
Samotná publikace je graficky elegantní, opravdu se na grafice nešetřilo. Je členěna do osmi kapitol a nechybí v ní samozřejmě přehled užité literatury se souhrny v angličtině a francouzštině.
Úvodního slova se ujali primátor hlavního města pan Bohuslav Svoboda a spisovatel Ivan Klíma. Oba příspěvky jsou působivé a hřejivé. Doporučuji (vím, že mnozí to děláme) tentokrát úvodní statě nepřeskakovat! Následují jednotlivé kapitoly, které jsou odděleny barevně odlišnými ukázkami z děl pražských literátů. Každá kapitola je pak uvozena citátem souznícím s jejím obsahem a v každé také najdeme příhodný ilustrační doprovod. Suma sumárum – působivé, příjemné, obohacující a hlavně vkusné!
Koncepce publikace plně odpovídá jejímu účelu. Mé výtky spadají jen k nesouznění plakátu-mapy s obsahem. Také se domnívám, že opomenutí takové autorky, jakou je Iva Procházková, jejíž knihy milují čtenáři doma i za hranicemi a která je nositelkou několika českých a německých prestižních ocenění za literaturu pro děti a mládež, je velikou chybou. Schází mi i zmínka o Ivoně Březinové, jež má co říct mladým čtenářům, v Praze tvoří a Prahu obohacuje i dalšími aktivitami s knihami spojenými. Možná bych se také ráda něco dozvěděla o překladatelích, neboť pan Mandys se věnuje i autorům zahraničním, kteří se nechali Prahou inspirovat. Jejich díla pro české čtenáře jistě někdo přeložil…


Na druhé straně je milé, přečíst si o pražských literárních kavárnách a klubech, o hospůdkách, v nichž to literárními rozhovory vře, o nakladatelích… Informací je mnoho. Nelze je vstřebat za jedno přečtení. Ale když se ke stránkám vrátíte, jistě objevíte nějaký nový (přehlédnutý) údaj, dáte si do souvislostí informace, které jste znali (třeba z hodin dějepisu či literatury), ale v tomto propojení vůbec nevnímali. Je opravdu příjemné se k jednotlivým kapitolám vracet – možná vás i inspirují k přečtení díla toho či onoho autora, které uniklo vaší pozornosti. Za to patří Pavlu Mandysovi a ostatním, kteří se na knize podíleli, vřelý dík.
Praha město literatury, tak se jmenuje projekt, který má za cíl nejenom podpořit vnímání Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o pražské literární scéně – kavárnách, knihkupectvích, knihovnách, autorech, knihách, veletrzích, festivalech… Jednoduše, připomenout obyvatelům i návštěvníkům Prahy, že město je živou inspirací, místem, kde literatura vzniká a kde se také čte.
Hlavním cílem projektu je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Kromě toho také projekt směřuje k tomu, aby Praha získala prestižní titul udělovaný UNESCO – Kreativní město literatury a mohla se tak zapojit do mezinárodní sítě kreativních měst UNESCO. Tento titul je udělován od roku 2004 a v současné době se jím pyšní města Edinburgh, Dublin, Iowa City, Melbourne a Rejkjavík.

Praha město literatury
Autor: Pavel Mandys
Vydalo nakladatelství: Městská knihovna v Praze za finanční podpory hlavního města Prahy, 2012

Foto: www.prahamestoliteratury.cz