Pavel Heřmánek – „Aby nemuseli nakonec žebrati“

Třetí svazek svazek edice Traumata války je tu! Příběhy z dějin karlínské Invalidovny sepsal Pavel Heřmánek pod názvem „Aby nemuseli nakonec žebrati“.

ABY NAKONEC
Rozlehlá budova karlínské Invalidovny se stane v nejhorším případě ruinou, chátrajícím skvostem barokní architektury, v té lepší variantě luxusním hotelem či se promění v kampus Univerzity Karlovy. Ať tak či onak, Invalidovnu čeká v nejbližší době nejistá budoucnost. Toto vůbec první ucelenější zpracování tématu vychází hlavně z bohatých archiválií, které zůstávaly skryty v útrobách dlouholetého uživatele Invalidovny – Vojenského historického archivu. Areál kdysi představoval místo, kam lidé přicházeli, aby nemuseli žebrat či živořit, kde se ale i rodili, umírali, léčili, učili, modlili, bydleli a pracovali, prostě prožívali v ní svůj příběh či jeho část. Autor neopomíjí důležitá témata, třeba příběh Strozziho nadace, který trval úctyhodných 294 let, nebo vlastní stavbu budovy a specifické podmínky života v ní. Snaží se ale zejména proniknout ke konkrétním lidem, kteří v Invalidovně dlouhá léta žili.
Text vykresluje vrstvu invalidních důstojníků a představuje zajímavé, podivné či kuriózní osudy dalších invalidů a lidí žijících v tomto areálu. Spousta otázek je nadále otevřena a nezodpovězena. Zůstávají příběhy z dějin této zvláštní karlínské budovy, příběhy, které nás neponechají lhostejnými…

O autorovi:
Mgr. Pavel Heřmánek, Th.D. se narodil v roce 1980 a je absolventem historie na Filozofické fakultě UK v Praze a Institutu ekumenických studií na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, kde dokončil i doktorát v rámci oboru historická teologie (disertační práce: Kristina Poniatowská a Jan Amos Komenský. Vizionářka a vzdělanec v čase třicetileté války). V rámci studia se zaměřil především na dobu raného novověku a neprobádanou tématiku vztahu Jana Amose Komenského k soudobým proroctvím a vizionářům (připravovaná publikace, tři studie již vyšly v různých odborných periodicích). V současnosti se systematicky zabývá dějinami karlínské Invalidovny a vojenských invalidů.
Pracoval v Oddělení turistického ruchu na Pražském hradě, kde vedl i přednáškový cyklus ke stálé výstavě Příběh Pražského hradu, působil jako externí lektor Národní galerie (expozice manýrismu a baroka ve Schwarzenberském paláci). Od května 2009 pracuje jako archivář a historik ve Vojenském historickém archivu v karlínské Invalidovně. Je sportovně aktivní a výtvarně činný, vede loutkové divadlo Baribal.

Aby nakonec nemuseli žebrati
Autor: Pavel Heřmánek
Formát: váz. s přebalem, 145 x 205 mm
Počet stran: 270 stran + fotopříloha a plány
Cena: 269,- Kč

Foto: www.epocha.cz