Luboš Taraba – Italské patálie maršála Radeckého

Nakladatelství Epocha vydává třicátý svazek z edice Polozapomenuté války: Italské patálie maršála Radeckého – První válka za osvobození Itálie 1848 – 1849. Historie tzv. první války za sjednocení Itálie zahrnuje sled dramatických událostí, počínaje nečekanými pouličními boji během »pěti dnů v Milánu« v březnu 1848, přes tažení císařského vojska pod velením polního maršála Václava Radeckého z Radče, vrcholící červencovou bitvou u Custozy, až po bleskovou pětidenní válku v roce následujícím, kdy byl Radeckého soupeř, sardinský král Karel Albert, definitivně poražen v březnu 1849 u Novary.


Podrobné líčení průběhu tažení a rozhodujících bitev doplňují nejen zasvěcené analýzy organizace obou armád, jejich výcviku a způsobu vedení boje, ale také poutavé charakteristiky hlavních aktérů konfliktu. Autor nezapomíná ani na každodenní odvrácenou tvář války, zasahující mnohdy stejnou měrou prosté vojáky i místní obyvatelstvo. Připomíná také, že pod habsburskými prapory tam někde v daleké Itálii nechyběli muži z Čech a Moravy, kteří často zpečetili svou přísahu rakouskému císaři vlastní krví, byť na ně další generace měly právě proto zapomenout.

O autorovi:
Již od doby studií na Filozofické fakultě UK v Praze (obor filozofie-dějepis) se Luboš Taraba (*1958) zajímá především o kontroverzní dějinné události a osudy rozporuplných osobností. Tato orientace se projevila ve většině jeho publikací. V roce 1990 vydal svou prvotinu Charles de Gaulle, která byla oceněna za přínos v oblasti literatury faktu. O dva roky později vyšla jeho monografie Duce, zachycující životní dráhu Benita Mussoliniho. Na dějinné období popsané v monografii Nebezpečný intrikán – Život Charlese Maurice Talleyranda (1995) volně navázaly obsáhlé monografie Waterloo (1999) a Vídeňský kongres (2002). V roce 1995 dále vyšla monografie Josef II. V roce 2006 se vrátil k tématu evropských konfliktů 19. století, a to v publikaci Divná válka – francouzsko-pruská válka 1870–1871 a v roce 2011 pokračuje v této linii knihou Krve po kolena – Solferino 1859 – zlom ve válkách o sjednocení Itálie. Pro práce Luboše Taraby je příznačná stylová lehkost, čtivost a zároveň respekt k historickým faktům, které zpřístupňuje i nezasvěcenému čtenáři.

Edice nabízí v širokém záběru pohled na historii lidstva, a to z hlediska vojenského, politického i společenského a jeho zdánlivě polozapomenuté války, které však neztratily ani na významu, ani na zajímavosti, a proto stále vzbuzují náš zájem. Všechny tituly edice jsou bohatě vybaveny fotografiemi, mapkami, chronologií a dalším ilustračním doprovodem.

Italské patálie maršála Radeckého
Autor: Luboš Taraba
Formát: váz., 145 x 205 mm
Počet stran: 312 stran včetně map a fotografií
Cena: 299,- Kč

Foto: Nakladatelství Epocha