Lubomír E. Havlík – Kronika o Velké Moravě

V nakladatelství Jota právě vychází dotisk knihy z ediční řady Populárně naučná: Lubomír E. Havlík – Kronika o Velké Moravě. Nové, již třetí vydání úspěšného a stále žádaného titulu, přispívajícího k poznání dějin jednoho z významných období naší historie.


Autor, český historik specializující se na středověké dějiny Slovanů a především na období velkomoravské, cituje písemné dobové prameny a na základě jejich interpretace podává čtenářům obraz jednoho z nejstarších státních útvarů na našem území – Velké Moravy. Útvaru, který byl významný nejen pro dějiny našeho národa, nýbrž i v širších souvislostech evropské politiky a zejména v kontextu kulturním.
Lubomír E. Havlík byl mimo jiné iniciátorem a hlavním redaktorem edice historických pramenů k Velké Moravě (Magnae Moraviae Fontes Historici), na níž se podílel také autorsky.
Kniha vychází u příležitosti 1150. výročí příchodu Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Velkou Moravu.

pevná vazba s přebalem, 400 stran, cena: 298,- Kč

O autorovi:
Lubomír Emil Havlík (1925–2000), historik a vědecký pracovník. Specializoval se především na středověké dějiny Slovanů a období Velké Moravy. Působil na brněnském pracovišti Akademie věd, na brněnské univerzitě přednášel dějiny slovanských národů ve středověku a dějiny Byzance. Byl hlavním editorem monumentálních Magnae Moraviae Fontes Historici I-V (1966–1977). Podílel se na přípravě výstavy Velká Morava, která byla v roce 1963 instalována v Domě umění v Brně a pak přenesena do dalších evropských zemí. Je autorem řady monografií, zejména k dějinám velkomoravského období (Velká Morava a středoevropští Slované, Morava v 9. a 10. století, Kronika o Velké Moravě), a mnoha studií a článků v českých i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Napsal první česky psané dějiny Byzance, spolupracoval např. na dějinách Ruska či Jugoslávie. Věnoval se také historii svého rodného města Znojma.

Foto: Nakladatelství Jota