Knihu První republika přijdou pokřtít herci ze stejnojmenného seriálu

Herci Veronika Arichteva, Markéta Plánková a Jan Vlasák přijdou v pondělí 26. září odpoledne do pražského Neoluxoru pokřtít krásnou knihu První republika 1918–1938. Nedílnou součástí unikátní knihy jsou přiložené historické artefakty. Dokládají, že archivy jsou plné netušených pokladů!

prvni_republika
Publikace přibližuje zlomové události naší země. Unikátní titul obsahuje dosud knižně nepublikované informace, které překvapí nejednoho čtenáře. Díky 55 vloženým kopiím historických dokumentů doslova zažijí atmosféru první republiky.
„V knize najdeme dokumenty, které jsou zcela zásadní pro československou historii. Je to například Washingtonská deklarace z října 1918, která poprvé oficiálně vyhlašuje nezávislý stát, nebo mnichovská dohoda, která jej zničila. Většina pochází z institucí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme – Vojenského historického ústavu, Národního archivu a Národního muzea. Neskonalý půvab má první zákon samostatné republiky, napsaný rukou Aloise Rašína a podepsaný všemi muži 28. října obyčejnou tužkou na papírové kartičce. Připomíná spíš vzkaz rodině, co má dělat, než se vrátíte ze služební cesty, než ten nejzásadnější dokument vyhlášení samostatnosti,“ nastiňuje obsah knihy První republika spoluautorka projektu Andrea Poláčková.

artefakty

Zvláštní případ Mnichovské dohody
Kniha obsahuje i dokonalou kopii Mnichovské dohody. Takzvaná Mnichovská dohoda byla podepsána okolo jedné hodiny po půlnoci 30. září 1938 Adolfem Hitlerem, Benitem Mussolinim, Édouardem Daladierem a Nevillem Chamberlainem. Československým zástupcům byl v Mnichově předán pouze nesignovaný opis dokumentu a druhý, stejný, dostal ministr zahraničí Kamil Krofta. První opis se ztratil, Kroftův se nyní nachází v Národním archivu. Tady byl po roce 1989 překvapivě objeven ještě třetí, německý text mnichovské dohody s podpisy signatářů. Vypadal jako originál, neboť nese podpisy signatářů dohody – ty opisy nemají.
„Pomyšlení, že by naše republika vlastnila originál dokumentu, bylo vzrušující – do chvíle, než odborníci z kriminalistického ústavu zjistili, že jde o velmi kvalitní faksimile, téměř nerozeznatelné od originálu. Jediný rozdíl představuje červené razítko na prvním listu německého originálu »Geheime Reichssache« (Přísně tajné) a prezentační razítko archivu, který dokument převzal 20. června 1942. Je tedy pravděpodobné, že faksimile vzniklo před tímto datem. Mezi přílohami v knize je právě kopie tohoto podivného exempláře, o němž nikdo netuší, jak, kdy a hlavně proč se do Československa dostal,“ dodává Poláčková. Křest knihy První republika 1918–1938 proběhne v Paláci knih Neoluxor na Václavském náměstí v Praze, a to v pondělí 26. září od 16 hodin.

Foto: www.seenmedia.cz