Israel Finkelstein bude besedovat v Praze

Přijďte na besedu Historie a současnost dnešního Izraele při příležitosti vydání nové knihy izraelského historika a archeologa Israela Finkelsteina Zapomenuté království, oceněné prestižní Delalande-Guérineau Prize, která se uděluje každý druhý rok již od 19. století za mimořádný přínos orientalistice.

zapomenute-kralovstvi-obalka
Účast přislíbili autor Israel Finkelstein, profesor na Telavivské univerzitě, rozhlasový komentátor Jan Fingerland a teolog Petr Sláma, docent na ETF. Beseda se koná ve středu 7. prosince v 17 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1.

pozvanka-israel-finkelstein-zapomenute-kralovstvi

Israel Finkelstein – Zapomenuté království. Archeologie a dějiny severního Izraele
Ačkoli bylo severní izraelské království po většinu svého trvání mnohem mocnější a rozvinutější než sousední království judské, nedostává se mu v hebrejské Bibli ani v moderním bádání zdaleka takové pozornosti jako Judsku. Nová kniha izraelského historika a archeologa Israele Finkelsteina jako první přináší souhrnný popis dějin a archeologie severního Izraele od mladší doby bronzové (asi 1350 př. n. l.) až po jeho pád v roce 720 př. n. l. a dobu následující. Zaměřuje se především na počáteční fáze dějin severního království. Výklad využívá poznatků jak z nejnovějších archeologických výzkumů, tak starověkých textů Předního východu i textů biblických. Třicet let strávených prací na lokalitách souvisejících se severním královstvím umožňuje autorovi nabídnout nový pohled na starověký Izrael. A v případě Izraele platí obzvlášť, že archeologie není jen akademickou disciplínou, ale nezřídka nám pomáhá pochopit i význam a kontext dnešních palčivých sporů o území Svaté země.

Z anglického originálu The Forgotten Kingdom: The Archeology and History of Northern Israel přeložila Marie Čapková
Počet stran: 240
Cena: 288,- Kč

israel-finkelstein

O autorovi:
Israel Finkelstein se narodil v roce 1949 a je profesorem archeologie na Telavivské univerzitě a předním světovým odborníkem na archeologii Bible. Zúčastnil se celé řady archeologických výzkumů, včetně vykopávek v biblickém Šílu a Megidu. Je autorem mnoha knih, mimo jiné Archeologie osídlení Izraele (The Archaeology of the Israelite Settlement, Jeruzalém 1988) a Život na okraji (Living on the Fringe, Sheffield 2005). V nakladatelství Vyšehrad dosud vyšly v českém překladu jeho knihy Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle současné archeologie (2. vydání 2010) a David a Šalomoun. Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie (2010), které Israel Finkelstein napsal spolu s Neilem A. Silbermanem. Za knihu Zapomenuté království získal profesor Finkelstein prestižní Delalande-Guérineau Prize, která se uděluje každý druhý rok již od 19. století za mimořádný přínos orientalistice.

Foto: www.ivysehrad.cz