Byron Katie – Potřebuji tvou lásku – je to pravda?

Řeknu to o této knize naprosto upřímně. Nejprve jsem jí nemohla přijít na jméno. A když jsem ji přečetla v lepším rozpoložení, kontaktovala jsem českou koučku se zkušenostmi u Byron Katie, prošla si dvěma lekcemi The Work a mohu říci jediné – je to ta nejlepší psychologická metoda k tomu, jak se zbavit úzkostí, depresí, nejistot, týravých myšlenek, které si často ani neuvědomujete. A hlavně je to cesta k nalezené své vlastní sebehodnoty.

byron_katie_foto
A to, že mne kniha zezačátku neoslovila, ba až popudila, bylo jednoznačným důkazem, že mi prostě jen šlápla na kuří oko. A uvědomila jsem si to, co si většina z nás nosí hluboko v nitru. Mnoho věcí chceme zašlápnout, hodit do rohu, kopnout pod koberec – ale ono to tak nejde a tyto události, situace a myšlenky především, nám výrazně snižují kvalitu života, přesněji kvalitu přítomného prožívání.
Schválně si zkuste třeba jenom na hodinu denně zapisovat nebo výrazně uvědomovat, kolik času strávíte tím, že opravdu žijete přítomnost, a kolik tím, že přemýšlíte o něčem a většinou to nejsou plodné myšlenky. Co druhý řekl, udělal, co tím myslel, co bude, co chtěl… Možná je to celá polovina, nebo i více, vašeho času.
Polovina promrhaného života… Polovina života, který nežijete přítomně, ale zabýváte se něčím, co je ve skutečnosti tomu druhému úplně jedno!
Při bližším ohledání zjistíte, že nic z toho, s čím si mordujete hlavu v průběhu dne, nemusí být ve skutečnosti pravda.
Je to pravda?
To je zásadní otázka metody The Work (Práce). Kniha je plná teoretického vysvětlování této metody a toho, jak pracuje náš mozek s myšlenkami a také tu je obrovský prostor věnovaný praktickým příkladům. Samotným otázkám a klientům, kteří na ně odpovídají. Nakonec zjistíte, že je to všechno o tom, že POTŘEBUJETE od někoho něco k tomu, abyste byli šťastní. Postupně díky dotazům pochopíte, že to něco potřebujete spíše sami od sebe, a že to v sobě máte. Jednotlivá témata se rozebírají velmi často otázkou »víte jistě, že je to pravda?« SKUTEČNĚ? Od toho se velmi často odloupne uvědomění, že za život druhých nemůžete být zodpovědni ani s těmi nejlepšími úmysly. Že často si myslíme i něco, co není pravda a druhému tím škodíme. Nebo naopak škodíme a obviňujeme se sami z něčeho, co ve skutečnosti vůbec není naše vina.

Potrebuji_tvou_lasku
Metoda The Work je o osvobození!
Zásadní emocí, která vám po absolvování této metody vyvstane, je obrovské osvobození. A to ne na nějakém ezoterickém základě, ale na základě úplně logickém a čistě psychologickém. Lucie Novákové, která je u nás jedinou oficiální koučkou této metody a je také autorkou předmluvy v této knize, jsem se ptala, jací lidé se na ní obracejí. Má zkušenosti z mnoha národnostmi, v mnoha zemích, ale o Češích řekla, že jsou to lidé, kteří už prošli většinou kde čím, kdejakou metodou a žádná je úplně neuspokojila a v The Work hledají právě ten dril, funkčnost a jednoduchost, nepotřebujeme po několika sezeních žádného kouče, ale sami sobě se stáváme lektorem. A to samo o sobě je dobrým důkazem, že je pro člověka a jeho mentalitu přirozená metoda. Ve chvíli, kdy jsem se sama dokázala dotazovat a neslo to výsledky, zažívala jsem chvíle obrovského štěstí.
A na začátku byla tato kniha.
Podívejte se po ní. Má opravdu potenciál vás zvednout ze židle. Nejprve pohoršením, pak studem nad sebou samým a potom nadšením, které nastane ve chvíli, kdy odkryjete koberec plný staré špíny a začnete uklízet.
Neslibují se tu zázraky na počkání, ale tvrdá práce… Výsledky jsou ale celoživotní.

O autorce:
Byron Katie je americká lektorka, spisovatelka, která prezentuje ve svých dílech a seminářích svůj vlastní postup ke zlepšení života nazývaného »The Work« (Práce), nebo také »metoda dotazování«. Své poznatky upevnila a rozšířila při práci s lidmi s poruchami příjmu potravy, ve věznicích nebo v nemocnicích či v útulcích pro oběti domácího násilí. Ve zkratce je její Práce zodpovězení si čtyř jednoduchých otázek ve smyslu Je pravda to, co si myslím, vím určitě, že to JE pravda? Jak se cítím, když myslím na své domněnky a jak s nimi mohu pracovat dál… Našla tak základ ke všem svým knihám a ten postupně rozvíjela. Žije v Texasu a více informací o ní najdete na www.thework.com

Foto: www.synergiepublising.com