Přijďte si pro autogram bratrů Suchých!

Křest pozoruhodné knihy Pan Werich z Kampy sourozenců Jiřího a Ondřeje Suchých se uskuteční v úterý 25. října 2011 v 16 hodin v Paláci knih Luxor (Václavské nám. 4, Praha 1). První společná knížka bratrů Jiřího a Ondřeje Suchých právě vyšla a na křtu vám ji oba populární umělci i podepíší…


První společná knížka bratrů Jiřího a Ondřeje Suchých vychází v roce osmdesátých narozenin Jiřího Suchého. Bratři se se nezávisle na sobě setkávali na Kampě s Janem Werichem. O těchto setkáních vydávali během uplynulých třech desetiletích svědectví v řadě článků, úvah a knižních kapitol, které teď shrnuli a doplnili o další vzpomínání. Kniha obsahuje řadu dosud nikde nezveřejněných a často unikátních fotografií.

počet stran 152, cena 199,- Kč, vydal Ikar

O autorech
JIŘÍ SUCHÝ, narozen 1. října 1931 v Plzni, je divadelník, textař, básník, spisovatel, skladatel, hudebník, grafik a výtvarník. K zásadnímu obratu v jeho životě došlo, když na scéně ve hře Divotvorný klobouk viděl Voskovce a Wericha. Zejména pod jejich vlivem napsal první texty a začal se věnovat divadlu. Nejprve v Redutě, později se podílel na vzniku Divadla Na zábradlí a v roce 1959 založil spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem divadlo Semafor, kde působí dodnes. Napsal téměř 1 500 písňových textů a básní, z nichž mnohé vyšly v knižních sbírkách (Písničky, Růže růžová, Kaluž aj.), nepočítaně je publikovaných prozaických děl – povídkových souborů, autobiografických a vzpomínkových publikací, libret a knižních rozhovorů; průřezovým dokumentem je dvacetisvazková Encyklopedie Jiřího Suchého. Řadu knih si sám ilustroval. Nezaměnitelný rukopis mají jeho či spoluautorské divadelní hry, muzikály a písničková pásma (například Člověk z půdy, Zuzana je sama doma, Dobře placená procházka, Jonáš a doktor Matrace, Kytice, Smutek bláznivých panen, z nejnovějších Lysistrata). Mnohé hry byly zfilmovány (Kdyby tisíc klarinetů, Zločin v šantánu aj.), k řadě dalších filmů napsal scénáře, hudbu a texty písní, v některých sám hrál. K jeho nejznámějším rozhlasovým relacím patří Gramotingltangly z let 1964-1968, dále pásmo Na shledanou v Semaforu a s Jiřím Anderlem Dva v Africe. Je držitelem mnoha ocenění, například Medaile Za zásluhy II. stupně (1995), Čestné medaile T. G. Masaryka (1998), ceny Thálie – Zvláštní cena kolegia (2001), Ceny Jaroslava Seiferta (2005).

ONDŘEJ SUCHÝ, narozen 16.září 1945 v Praze, dnes žijící převážně v Šemanovicích u Kokořína. Spisovatel, filmový publicista a historik, textař, karikaturista, scénárista a moderátor. Navštěvoval Základní výtvarnou školu v Praze na Hollarově náměstí a Učňovskou školu bytové tvorby v Praze na Žižkově (učební obor truhlář) odkud předčasně odešel a začal pracovat jako aranžér a reklamní výtvarník v Plzni. Z Plzně se v roce 1964 vrátil do Prahy na místo asistenta produkce v Čs.televizi, začal se věnovat psaní a kreslenému humoru. Články s vlastními ilustracemi, karikaturami, kreslenými vtipy či fotografiemi publikoval v časopisech Kino, Melodie, Květy, Dikobraz, Mladý svět, Týdeník Rozhlas aj. V letech 1979-1992 redigoval stránku humoru Kvítko ve Svobodném slově. Kreslené vtipy a karikatury publikoval (a posléze i vystavoval) kromě ČSR také v zahraničí: Finsko, Francie, Polsko, Dánsko, NSR, NDR, Arménie. Napsal přes 600 písňových textů (interpreti H. Hegerová, M. a T. Elefteriadu, J. Molavcová, D. Patrasová, K. Černoch, O. Havelka, M. Eben aj.) a na tři desítky knížek (např. Werichův Golem a Golemův Werich, Inka Zemánková – dívka k rytmu zrozená). Řadu knížek si též ilustroval a své kreslené vtipy a karikatury pak vydal v knížkách Houpačka pro 17 (s O. Dudkem), Anekdoty pro černou hodinku a To je ale myšmaš! Od roku 1991 připravuje a uvádí v ČRo Praha dva své stálé zábavné pořady: Padesátník a Nostalgické muzeum zábavy. Za některé z nich obdržel v roce 1993 Prix Bohemia Radio a v roce 1999 Národní cenu Prix Bohemia Radio.

Foto: Nakladatelství Ikar