Ceny benzínu a nafty jsou vážný problém

Ceny pohonných hmot v České republice dosahují svých historických maxim a s největší pravděpodobností porostou, vzhledem k aktuálnímu dění v arabském světě a na Blízkém východě, i nadále. Rekordní ceny benzínu a nafty již nyní přiměly řadu řidičů odstavit svá osobní vozidla a hledat úspornější varianty dopravy. S rostoucí cenou se pak počet těchto řidičů bezpochyby ještě zvýší.


Jak vyplývá z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, pro většinu řidičů představují rostoucí ceny pohonných hmot vážný problém. Více jak polovina řidičů pak připouští, že by jim rostoucí ceny benzínu a nafty mohly způsobit vážné existenční problémy. Komplikace s podnikáním v důsledku zvyšujících se cen pohonných hmot pak připouští i více jak třetina podnikatelů. Pro většinu motoristů je maximální přípustnou cenovou hranicí za pohonné hmoty 30,-Kč za 1 litr. Téměř desetina motoristů pak uvádí, že výši ceny pohonných hmot neřeší. Aktuální ceny pohonných hmot, které překračují hranici 33,-Kč za 1l již přiměly více jak desetinu řidičů odstavit svá vozidla a hledat jiný druh dopravy. Většinově rovněž panuje přesvědčení, že cena pohonných hmot může dosáhnout až 40,-Kč za 1l.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 1. – 5. března 2011 na vybrané skupině 5.175 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek řidičů ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 18.380 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.
Rostoucí cenu pohonných hmot považuje za vážný problém 73.9% motoristů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, vlastní motorové vozidlo.
O odstavení svého osobního vozidla v důsledku rostoucích cen pohonných hmot uvažuje 29.4% řidičů. Nicméně i přes komplikace, které vysoké ceny pohonných hmot motoristům přinášejí, o odstavení svého osobního vozidla neuvažuje 63.4% řidičů.


Aktuálně však již své soukromé vozidlo v důsledku vysokých cen pohonných hmot odstavilo 11.7% řidičů a dalších 10 % řidičů uvedlo, že své vozidlo SPÍŠE odstavilo, což znamená, že tento počet řidičů užívá svá vozidla patrně pouze k těm nejnutnějším účelům. V souhrnu 73.8% motoristů však uvádí, že své vozidlo doposud neodstavilo.
Znepokojujícím zjištěním je, že pro většinu řidičů motorových vozidel (51.7%) může další růst cen pohonných hmot vyústit až ve vážné existenční problémy. Zde se s největší pravděpodobností jedná o poměrně velkou skupinu řidičů, pro které je užívání motorových vozidel z nejrůznějších důvodů každodenní nutností, což se s rostoucí cenou pohonných hmot zásadně promítá do jejich celkových měsíčních nákladů.

Graf: SANEP