Steinar Bragi – Planina

V jednu chvíli uviděl v mlze světlo, mdlé a žluté. Zatočil jakoby bezděčně směrem k němu a sevřel pevněji volant. Tma byla všude kolem nich v pohybu a Hrafn si tiše cosi mumlal, upíral oči do světla, ale to najednou zmizelo a z mlhy se cosi vynořilo a narazilo do auta.

Nad celou přírodou byl klid. Stíny na obzoru potemněly, chvíli se ostře rýsovaly proti nebi a pak splynuly s nocí. Jsme na Islandu, s veškerou jeho samotou, pískem a nekonečným prostorem, táhnoucím se od obzoru k obzoru. Skrze tuto krajinu, která postrádá stromy, orientační body a není tu žádný signál, projíždí džíp. V něm dvě dvojice mladých lidí, kteří si vyjeli na výlet.

Počáteční klid je ovšem jen zdánlivý, Planina je totiž horor. A tak auto vjede do mlhy a narazí v tomto nedozírném prostoru do osamoceného domu. Auto je nepojízdné, ve stavení, které obývá stará paní a její podivný druh, musí výletníci přespat. Ano, je to sice nepříjemné, ale už zítra se všechno spraví, dostanou se do civilizace a malá nehoda bude brzy zapomenuta. Nebo ne? Pokusy opustit to místo totiž opakovaně selhávají, jakoby dům přitahoval všechno a všechny zpátky. Čím více se čtveřice snaží dostat pryč, tím zřetelněji si Vigdís, Hrafn, Egil a Anna uvědomují, že to nejspíš nedokážou.

Napětí narůstá, začínají se odhalovat charaktery jednotlivých postav, přibude náhodně nalezených nápisů, kosti, míhají se stíny, lišky, a když se nakonec objeví tunel, nelze se zbavit pocitu, že pro toho, kdo do něj vstoupí, to nedopadne dobře.

Román Planina vypráví příběh o vině a nevinnosti, o hranicích lidskosti, o střetu s nelítostnou přírodou i s vlastním nitrem. V knize se prolínají prvky psychologického thrilleru s komentářem současných společenských změn, které na Islandu nastaly v důsledku finanční krize v roce 2008, ostatně oba mužští hrdinové příběhu jsou do ní zapleteni.

V češtině román vyšel v nakladatelství Kniha Zlín v roce 2016 v překladu Lucie Korecké, Český rozhlas uvedl desetidílnou četbu v roce 2018.

 

O autorovi:

Steinar Bragi (1975) bývá označován kritikou za jednoho z nejvýznamnějších autorů své generace. Ve svých dílech často zpracovává téma pomíjivosti pozemského života a nekonečné osamělosti člověka.

Na Islandu získal román Planina vynikající hodnocení především díky vybroušenému stylu a struktuře, které mu dodávají »působivost a schopnost vzbudit ve čtenáři intenzivní, téměř fyzický prožitek úzkosti«.

 

Planina je chytrý, promyšlený horor s uvěřitelnými postavami a gradujícím dějem, v němž hlavní roli hraje Island a jeho genius loci – samota, prázdný prostor a malý člověk proti nezměrné krajině.

iLiteratura.cz

 

Steinar Bragi – Planina

Cena Cdmp3: 299,- Kč
Celkový čas 4 hodiny 41 minut

Čte Lukáš Hlavica

 

Foto: RadioServis