PhilHarmonia Octet slaví 10 let své existence s novým CD

PhilHarmonia Octet vznikl z iniciativy dvou skvělých, mezinárodně úspěšných českých muzikantů – hobojisty Viléma Veverky a fagotisty Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit soubor z nejlepších českých hráčů současnosti, který by konfrontoval domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy. Hráči ansámblu jsou vynikající sólisté, laureáti mezinárodních soutěží a členové předních světových orchestrů (Berlínská filharmonie, WDR Köln, Česká filharmonie ad.). U příležitosti 10. výročí od svého založení přichází PhilHarmonia Octet s novou nahrávkou, která přibližuje tři zcela odlišné tváře dechového okteta napříč dvěma staletími. Viléma Veverky a Václava Vonáška jsme se zeptali:

cover_CD

Jak hodnotíte uplynulé roky v souboru?
VÁCLAV VONÁŠEK: Vzhledem k tomu, že členové působí v mnoha různých orchestrech a mají řadu jiných sólových či komorních aktivit, lze hodnotit jako úspěch fakt, že soubor, který vznikl téměř ještě za našich studentských let, jsme dokázali zachovat v takřka nezměněné sestavě.
VILÉM VEVERKA: Souhlasím s Václavem, že skloubit osm individualit, kdy řada z nás má navíc sólové ambice, není jednoduché. Před těmi deseti lety jsme byli mladí a neklidní (ale to nám zůstalo), s romantickými ideály (ty pomalu vyprchávají) a je dobré, že se nám jen těžko vybírá jeden koncert, který by pro nás znamenal více než ty ostatní. Myslím, že se nám daří realizovat náš prvotní záměr – postavit dechové nástroje na úroveň klasických komorních souborů, smyčcových kvartet a ukázat posluchačům, že je to možné.

Jaké chystáte oslavy?
VÁCLAV VONÁŠEK: Těžko si lze představit lepší dárek k jubileu než vydání našeho CD, které nyní vychází u Supraphonu.
VILÉM VEVERKA: Po jeho vydání budou následovat koncerty s repertoárem právě z tohoto CD. Zahrajeme například v Praze (v rámci nového cyklu FOK), na festivalech HF Antonína Dvořáka Příbram a ve Valticích. Dva koncerty uskutečníme také v Ostravě, na našem oblíbeném Svatováclavském hudebním festivalu, kde jsme začínali. Řekli jsme si, že v tomto roce oslavíme deset let trvání deseti koncerty.

PhilHarmonia Octet

Jak jste vybírali repertoár pro nové CD?
VÁCLAV VONÁŠEK: Mozartovy serenády (z nichž jsme vybrali onu temnější, závažnější c moll) tvoří základ repertoáru každého podobného souboru, a nemohly tedy zůstat nezastoupeny. Beethovenův Oktet je sice raným dílem, nicméně na mnoha místech prozrazuje autorovu genialitu a smysl pro instrumentaci dechových nástrojů, kdy vytváří zvuk takřka symfonicky hutný. A Kleinovo Divertimento je navzdory mračnům, která se nad autorem stahovala v době svého vzniku, dílem vtipným a velmi různorodým. Jednoduše je to druh hudby, u které se interpreti ani posluchači ani chvíli nenudí.
VILÉM VEVERKA: Album by mělo být atraktivní jak pro posluchače, který třeba vůbec poprvé objeví sílu dechového okteta, tak i pro znalce.

Slavnostní křest CD proběhne na koncertu Philharmonia Octetu 9. května 2017 v Zrcadlovém sále Zámku Dobříš v rámci 49. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. Festival od počátku své existence disponuje vysoce kvalitní dramaturgií a plejádou jmen vynikajících umělců. Vedle Dvořákových děl se v programu pravidelně objevují skladby mistrů 18. a 19. století i tvorba současných skladatelů, koncertní místa většinou spojená s životem Antonína Dvořáka obohacují zážitky návštěvníků o další rozměr. Hodnotný program a nevšední atmosféra z festivalu činí jednu z prioritních akcí Středočeského kraje.

Philharmonia_Octet_DanielHavel

PhilHarmonia Octet Pregue
PhilHarmonia Octet byl založen v roce 2007, z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit sdružení nejlepších českých hráčů jedné generace,(kteří se v mnohém ovlivňovali již během studia na HAMU), respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy. Cílem souboru je obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a posunutí stávajícího interpretačního standardu. Interpreti tohoto ansámblu jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží, absolventy zahraničního studia, respektive členové předních českých orchestrů. Pro soubor je dále specifické, že se jednotliví hráči cíleně věnují sólové hře, což je ostatně příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu.
Název souboru lze chápat dvojím způsobem: původním významem slova »filharmonie« – záliba v souzvuku, a pojmem »harmonie«, používaný pro tento druh souborů od doby klasicismu. Repertoárový záběr PhilHarmonia Octetu sleduje vyhraněnou interpretací proměny hudební řeči v průběhu čtyř století, tedy od 2. poloviny 18. století do počátku 3. tisíciletí. PhilHarmonia Octet je vyhledávaným dechovým ansámblem nejen na českých koncertních pódiích, ale postupně se etabluje i v zahraničí.

PhilHarmonia Octet:
VILÉM VEVERKA a MONIKA BOUŠKOVÁ hoboje; IRVIN VENYŠ a KAREL DOHNAL klarinety; ONDŘEJ BRABEC a PŘEMYSL VOJTA lesní rohy; VÁCLAV VONÁŠEK a MARTIN PETRÁK fagoty

Foto: Supraphon