Ivan Moravec ve vzpomínkách současných (nejen) českých klavíristů

V pondělí 9. listopadu 2020 si hudební svět připomněl 90. výročí narození světově proslulého českého klavíristy Ivana Moravce. K této příležitosti Supraphon vydává dosud největší kolekci (11CD + DVD) jeho nezapomenutelných nahrávek. Supraphon oslovil pět významných českých klavíristů a požádal je o jejich vzpomínky na tohoto velkého umělce. Slova Jana Bartoše, Slávky Vernerové Pěchočové, Iva Kahánka, Miroslava Sekery a Jitky Čechové dokreslují portrét výjimečné osobnosti. Ze světových klavíristů se vyznává z obdivu k Ivanu Moravcovi Murray Perahia.

 

Ivana Moravce jsem slyšel poprvé naživo ve svých jedenácti letech. Toho večera jsem se definitivně rozhodl, že chci být klavíristou. Jeho hra byla až »seizmograficky« citlivá a upřímná, zároveň měla mužný a pevný charakter. Takový byl i on sám. Díky CD kolekci Portrait teď můžete znovuobjevovat umění jednoho z největších světových klavíristů.

Jan Bartoš

 

Každý den, když sedám ke klavíru, je Ivan Moravec se mnou. Cvičím na jeho klavír, který mi věnoval a na který celý život sám hrál. Dá se říct, že stále slyším jeho hlas tak, jak jsem ho slyšela dvakrát týdně po dobu devíti let intenzivních studií u něj a dalších deset let až do jeho odchodu, kdy mi byl neustálým a laskavým uměleckým mentorem. „Vraťte se k tomu, co jste již měla! Nehrajte v rukavičkách! Nerušte své kruhy! Štěstí přeje připravenému! Koukejte cvičit! atd…“ Při vzpomínce na něj musím podtrhnout kromě poctivosti kantora, se kterou k nám ke všem přistupoval, především jeho ryzí osobní charakter. Nesnášel průměrnost, předstírání a loktaření. A já se snažím jeho zažehnutou pochodeň nést dál. Ivan Moravec tu chybí!

Slávka Vernerová Pěchočová

 

Ivan Moravec je dodnes spolu s Rudolfem Firkušným vnímán jako nejvýznamnější český pianista historie. Sám jsem nebyl jeho žákem a i naše setkání byla velmi krátká a spíše příležitostná. Přesto mi učarovala jeho posedlost dokonalostí hudebního vyjádření. Myslím, že jeho cizelérská práce i na těch nejmenších detailech dává jeho kreacím punc jisté definitivnosti, jako by byly vytesány do kamene. A tento pokorný přístup k interpretaci je pro mne osobně stále inspirativnější v době, která nutí pianistu často k pravému opaku.

Ivo Kahánek

 

Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl několikrát navštívit třídu Mistra Ivana Moravce a zkonzultovat s ním některé skladby. Bylo fascinující, jak neúnavně pracoval na detailu. Měl jsem možnost sledovat to nekonečné porovnávání nahrávek, jen aby jeho příští provedení bylo ještě lepší. Nekončící hledání dokonalého výkonu! To samé vyžadoval od svých studentů. Díky této poctivé práci a talentu dobyl světová pódia a některé jeho nahrávky jsou právem považovány za vůbec nejlepší ze všech.

Miroslav Sekera

 

Co mi vytane jako první na mysl při vzpomínce na klavíristu Ivana Moravce? Velký profesionál, naprosto oddaný svému poslání rozdávat krásu odkazu skladatelských géniů posluchačstvu na celém světě. V jeho hře se odrážela touha po dokonalosti provedení, po maximálním proniknutí do nitra skladatelovy představy. Jeho nahrávky Mozartových koncertů, skladeb Beethovena a Chopina mě inspirovaly od dětství. Později v době studií na konzervatoři jsem měla obrovskou čest jej zažít nejen živě na koncertech v Praze, ale též osobně v roli pedagoga. Mohla jsem tak nahlédnout pod pokličku Moravcova stylu práce, do jeho představy o přístupu ke klavíru, ke klavírnímu zvuku a specifické interpretaci. Jeho neutuchající potřeba dalšího zdokonalování mě fascinovala. Skladbou se zabýval do nejmenších detailů, partituru měl dokonale prostudovanou a nemalou roli v jeho přípravné fázi nácviku skladby hrála i znalost nejdůležitějších světových i domácích nahrávek díla. Věděl, že mám kvůli sousedce problém s každodenním cvičením, a půjčil mi na čas svou přenosnou mechanickou klaviaturu bez zvuku, která s ním zcestovala svět a kterou používal v letadle a v hotelech k udržení maximální hráčské kondice. Velká škola života naplněného radostmi a strastmi klavíristy… Čas neúprosně letí a připadá mi neskutečné, že letos uběhlo od skonu Ivana Moravce už pět let. Břevnovským chrámem se tehdy linul jeho úchvatný Schubert coby symbol útěchy a smíření. Slyším jej dodnes jako znamení, že velcí neumírají.

Jitka Čechová

 

Můj osobní vztah s vynikajícím českým klavíristou Ivanem Moravcem se zrodil před mnoha lety. Někdy v 80. letech jsem slyšel několik jeho překrásných nahrávek, načež jsem ho pozval na festival v Aldeburghu, kde jsem byl tehdy jedním z ředitelů. Musím říci, že jeho recitál byl okouzlující, stejně jako byl okouzlující on sám a jeho báječná choť Zuzana. Tím začalo naše přátelství, které trvalo až do konce jeho dní. Setkávali jsme se nejenom při každé mé návštěvě Prahy, ale i v jiných městech (například v Berlíně či v Jeruzalémě). Měl jsem to štěstí slyšet jeho další recitály nebo navštívit jeho fascinující mistrovské kurzy. V průběhu těchto mnoha let jsme vedli nespočet rozhovorů, ať už osobně, nebo telefonicky, které obohatily mé porozumění hudbě. Byl jsem obdivovatelem jeho uměleckého rozhledu, pianistických znalostí, svrchované čestnosti a morální integrity. Byl osobností, ke které jsem bezvýhradně vzhlížel, a jenom lituji, že jsme spolu nestrávili víc času. Co mě na jeho hře fascinovalo, bylo množství barev, kterým disponoval, naprostá přirozenost frázování, neokázalá, přesto vrcholná technika a hluboce lidský pohled, kde strojenost neměla místo. On i jeho umění nám budou velmi chybět, ale zanechal nám řadu báječných nahrávek, které zachycují jedinečnost jeho ducha. A také vzpomínky na něj v nás zůstávají natrvalo.

Murray Perahia

 

Prague Music Performance spustil nové webové stránky věnované dílu Ivana Moravce: www.ivanmoravec.com

 

MULTILINK: https://lnk.to/IvanMoravecPortrait

 

TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=AMlE9xz9UeU

Foto: Supraphon