Hudba Prahy 18. století

Jan Zach, nové jméno v této ediční řadě, bývá řazen mezi »českou hudební emigraci« 18. století. Než však ve svých osmadvaceti letech ve válečném roce 1741 opustil Čechy, měl už za sebou hezkou řádku skladeb. Těžiště jeho tvorby leží v oblasti hudby liturgické; jen text zádušní mše zhudebnil třikrát.

supraphon
Requiem solemne c moll patřilo na kůrech pražských kostelů k těm nejčastěji provozovaným (svědčí o tom množství dochovaných opisů) a zaznívalo z nich až do století dvacátého. Tuto mši lze dnes poslouchat i jako znějící čítanku tehdy obvyklých kompozičních stylů, s úžasem nad autorovým širokým záběrem – od přísného kontrapunktu až po moderní koloraturní árie. Zachovy Mariánské nešpory (zde v novodobé premiéře) měly v tehdejší Praze také hojné uplatnění a zaznívají v nich již názvuky stylu vídeňských klasiků. Obě díla nám skýtají představu, jaká hudba zněla v novostavbách pražských kostelů 30. let 18. století. Musica Florea, soubor mezinárodního renomé, se ujal této premiéry s nasazením sobě vlastním.
Zachovo Requiem a Mariánské nešpory – znovu ožívající hudba pražských kůrů 18. století

Hudba Prahy 18. století
Jan Zach / Requiem solemne, Vesperae de Beata Virgine
Jan Zach (1713-1773) – Requiem solemne c moll, Vesperae de Beata Virgine D dur (Mariánské nešpory)
Michaela Šrůmová – soprán, Sylva Čmugrová – alt, Čeněk Svoboda – tenor, Jaromír Nosek – bas, Musica Florea, Collegium Floreum, dirigent Marek Štryncl

Cena CD: 329,- Kč

Foto: Supraphon