Great Czech Conductors / Rafael Kubelík

Symbolicky právě jméno Rafaela Kubelíka otevírá supraphonskou řadu archivních nahrávek s nejvýznamnějšími českými dirigenty. Kubelíkova cesta ke katarzi, kterou představovala legendární Má vlast na prvním svobodném Pražském jaru roku 1990, však trvala více než půl století.

Ve dvaceti letech poprvé dirigoval Českou filharmonii a v osmadvaceti (1942) se stal jejím šéfdirigentem. Vzácné nahrávky na tomto 2CD pocházejí z let 1944–1948, před Kubelíkovou emigrací. Z Dvořáka, který patřil k repertoárovým dominantám ČF, se v Kubelíkově podání dochovala interpretačně osobitá nahrávka Osmé symfonie a Klavírního koncertu s bravurním výkonem mladého Rudolfa Firkušného. Kubelík však odvážně uváděl i zcela soudobý repertoár. Živý snímek Šostakovičovy Deváté symfonie z prosince 1945 (tedy tři měsíce po dokončení díla!) je pravděpodobně její vůbec první nahrávkou. Tíživou zkušenost válečných let reflektuje i Martinů Symfonie č. 4. Unikátní snímky Památníku Lidicím a Dobiášova Stalingradu dokreslují atmosféru doby. Kubelíkovy nahrávky ze 40. let už jasně napovídají o legendě, která se po dalších 40 letech před světovými orchestry mohla na jaře 1990 vrátit do svobodné Prahy.

Objevné rané nahrávky dirigentské legendy jménem Rafael Kubelík
CD 1: Antonín Dvořák – Symfonie č. 8 G dur op. 88, Klavírní koncert g moll op. 33
CD 2: Dmitrij Šostakovič – Symfonie č. 9 Es dur op. 70*, Bohuslav Martinů – Symfonie č. 4 H 305. Bonusy: Bohuslav Martinů – Památník Lidicím H 296*, Václav Dobiáš – kantáta Stalingrad*
*Poprvé na CD
Rudolf Firkušný – klavír, Česká filharmonie, dirigent Rafael Kubelík

Foto: Supraphon