Mateřská škola Semínko z Prahy jako první splnila zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola

Mateřská škola Semínko v Toulcově dvoře z Prahy jako první škola v České republice splnila všechna kritéria v bronzové, stříbrné i zlaté úrovni programu Skutečně zdravá škola a stává se pomyslnou »vzorovou školou« a »příkladem dobré praxe«.

f25773b1

Ocenění bylo uděleno za splnění potřebných kritérií v oblastech angažovanosti a kultury stravování, kvality jídla a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a místní společenství a spolupráce. Již dříve v rámci stříbrných kritérií plnila Mateřská škola Semínko požadavky na výrobu pokrmů, které musí být minimálně ze 75 procent tvořeny z čerstvých a nezpracovaných surovin, 5 procent surovin musí pocházet z ekologických farem, dětem musí být podávané pouze neslazené nápoje a děti mají být vzdělávány o původu potravin a vaření.

Ilustrační-loňské-stříbro-MŠ-Semínko (1)

„Jsem přesvědčena, že praktickému vaření se nevyrovná žádné hraní u dětské kuchyňky. Děti v Semínku mají možnost připravit si skutečné jídlo. Průběžně a přirozenou formou děti seznamujeme nejen se samotnými potravinami, ale i s jejich cestou na náš stůl, významem pro naše tělo i dopadem na životní prostředí,“ říká Mgr. Magdaléna Kapuciánová, ředitelka Mateřské školy Semínko v Toulcově dvoře.

Ilustrační-loňské-stříbro-MŠ-Semínko (2)

V rámci plnění zlatých kritérií ve školce realizují plán podpory zdravého stravování. Dále musela jídelna mateřské školy prokázat, že minimálně 80 procent nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou v krajích obklopujících Prahu. Deset procent všech surovin musí pocházet z ekologických farem, pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů. Děti pravidelně s pedagogy zkouší přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny vypěstované na školní zahradě a navštěvují farmu v Toulcově dvoře. Škola aktivně zapojuje rodiče a veřejnost do aktivit v oblasti zdravého stravování, pěstování a vaření. Ve školní jídelně se snaží minimalizovat objem biologického odpadu. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Ilustrační-loňské-stříbro-MŠ-Semínko (3)

„Zlatého ocenění si vážím, vnímám to jako supervizi naší práce. Plnění stanovených kritérii není jednoduché, vyžaduje obrovské nasazení, invenci a odpovědný přístup zaměstnanců,“ uvádí Bc. Iveta Garciová z MŠ Semínko.

Vědecké důkazy potvrzují, že stravovací návyky se tvoří již v dětském věku a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte a jeho kognitivním vývoji. Mateřské školy plnící program Skutečně zdravá školka nabízí dětem kvalitní pokrmy a podporují a rozvíjí v dětech zdravé stravovací návyky. Skutečně zdravé školky také umožňují dětem pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na zahradě a učit se základům vaření. Rodičům pomáhají vzdělávat se v oblasti zdravé výživy dětí.

Ilustrační-loňské-stříbro-MŠ-Semínko (4)

„Základy zdravého životního stylu byly v Mateřské škole Semínko položeny již při jejím vzniku. Během 15letého fungování jsme byli zapojeni v mnoha zajímavých programech na podporu zahradničení, zdravého vaření i stravování. Tato obohacující spolupráce nás posunula až ke zlatému ocenění Skutečně zdravé školy. Jsem ráda, že součástí Semínka jsou lidé, kteří chápou zdraví jako nenahraditelnou hodnotu. Výchova dětí ke zdravému životnímu stylu je totiž záležitostí celého Semínka,“ dodává Kapuciánová.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Program funguje pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit se o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 340 škol z celé České republiky, 58 z nich již splnilo bronzová kritéria, 8 plní stříbrná kritéria. Program Skutečně zdravá škola zvítězil v soutěži Ceny SDGs 2018.

 

Více infa na: www.skutecnezdravaskola.cz

 

O Mateřské škole Semínko

Mateřskou školu Semínko v areálu Toulcova dvora založila v roce 2003 Emilie Strejčková jako neziskovou organizaci, obecně prospěšnou společnost. Semínko je soukromou mateřskou školou s environmentálním vzdělávacím programem, zaručuje kvalitu a odbornost, je akreditovanou školkou, zapsanou v rejstříku MŠMT. Stavebními kameny výchovně-vzdělávacího programu jsou ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO), výchova k udržitelnému rozvoji (VUR) a zdravý životní styl. MŠ Semínko čítá 20 pracovníků. Kapacita školky je 61 dětí. Školka klade důraz na výchovu k udržitelnému rozvoji, děti tráví většinu času venku a jsou v kontaktu s přírodou a zvířaty na farmě. Za celou dobu působení prošlo školkou na 500 dětí. Školka získala jako první v Praze titul Skutečně zdravá škola v roce 2012 získala vyznamenání jako projekt Dekády pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji pod záštitou UNESCO. Semínko spolupracovalo s Univerzitou Freiburg na pilotním projektu Lesní mateřská škola, dále s Univerzitou Leuphana z Lüneburgu a Univerzitou v Reykjavíku na Islandu. Úzce spolupracuje s Karlovou univerzitou pedagogickou fakultou a dalšími českými univerzitami, vyššími odbornými školami a vzdělávacími organizacemi.  Školka je zakládajícím členem Asociace lesních mateřských škol. Také spolupracuje s OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire), světovou organizací pro předškolní vzdělávání.

 

Více infa na: www.msseminko.cz

 

O Skutečně zdravé škole

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje jednak o změnu vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

 

Více infa na: www.skutecnezdravaskola.cz

 

Foto: www.msseminko.cz