Letošní oslavy losaru – Tibetského Nového roku – v Praze

Česká buddhistická komunita v čele s občanským sdružením Dzogčhen, které je hlavním organizátorem, opět oslaví tibetský nový rok velkým pražským festivalem určeným pro širokou veřejnost. Zájemci o tibetský buddhismus mají jedinečnou možnost poznat blíže tento den většinu jeho hlavních škol. Kromě toho všechny návštěvníky čeká poutavý kulturní program, který na oslavy tradičně přivádí širokou veřejnost. Touto otevřeností vůči nebuddhistickému publiku, jakož i rozsahem oslav, jsou pražské oslavy v Evropě ojedinělé.


Losar (tibetsky doslova Nový rok) se letos v Praze bude slavit v sobotu 1. března 2013 opět v prostorách Novoměstské radnice. Program začíná ve 14 hodin a končí po půlnoci. Najdete jej na www.losar.cz. Výtěžek akce jde na podporu humanitárních a rozvojových projektů mezinárodní neziskové organizace ASIA Onlus pomáhající v Tibetu. Letos konkrétně na projekt adopce na dálku, který umožňuje tibetským dětem získat základní vzdělání.

Losar oživí tibetské písně, tance a opera
Letos se organizátorům podařilo zajistit účast tibetských umělců Tenzina Tsedupa z Tibetského institutu múzických umění (TIPA) a Tsering Dolker a Topgyala Gontse, kteří na Losaru zahrají a zatančí tradiční i moderní tibetské tance. Součástí vystoupení Tenzina Tsedupa na Losaru bude i ukázka tibetské opery zvané Lhamo a také skladby z vlasní tvorby.
Topgyal a Tsering sepisují, vytvářejí choreografii a účinkují s tradičními tibetskými písněmi a tanci již několik let. Učí tance po mnoha zemích světa a jejich radostný a uvolněný přístup k výuce je velmi oblíbený. Do Prahy přijeli také vést workshop, kde budou intenzivně učit tibetské tance a písně (22. – 26. února 2014 v Řeznické). Více: https://www.facebook.com/events/452151958246140/?fref=ts

„Tibetské písně a tance jsou společně s ukázkami tibetské opery pilířem programu, ale návštěvníci našeho multižánrového festivalu se mohou těšit na víc,“ říká Jiří Trnka, programový koordinátor Losaru. „Chystáme přednášky a dokumentární filmy z Tibetu, výtvarné dílny, stánky s nabídkou buddhistické literatury, ozdobných a rituálních předmětů a šperků a také ukázky meditačních cvičení.“
Z českých hudebníků vystoupí Létající koberec, Posmrtné zkušenosti, Maok, manželé Havlovi a Dorka Bárová s Lenkou Dusilovou jako hostem.

O organizátorech:
Občanské sdružení Dzogčhen přizvalo k oslavám i další buddhistické skupiny a i tímto pospolitým rozměrem je Losar v Praze výjimečný. Pro zájemce o tibetský buddhismus tak Losar nabízí jedinečnou příležitost, jak se seznámit s jeho různými podobami a školami.

O Losaru:
Losar se v Tibetu slavil již před příchodem buddhismu. Tradiční víra, v Tibetu stále silná, se obrací k přírodním elementům, místním duchům i ochráncům. Tibeťané jim nabízejí kouřové obětiny, provádějí očistné rituály a vyvěšují nové modlitební praporky. Do buddhistického rámce byly oslavy začleněny až později. V klášterech se vykonává zvláštní novoroční rituál – púdža – a předvádějí se posvátné tance. Původně se v Tibetu Losar slavil patnáct i více dní. V Indii se dnes slaví tři dny, v ostatních zemích světa obvykle den. V Praze se tibetský Nový rok slaví veřejně od roku 2003.

Výtěžek akce jde na podporu ASIA Onlus
ASIA Onlus usiluje od roku 1988 o zachování tradiční kultury etnických menšin především na území Tibetu, Číny, Mongolska, Indie a Nepálu. Podporuje obyvatele Tibetu formou rozvojových projektů jako je stavba nemocnic, škol, zavlažovacích systémů a vodovodů. Formou takzvané adopce na dálku také shromažďuje finanční prostředky na vzdělávání nejchudších tibetských dětí a uprchlíků. Od roku 1993 uskutečnila ASIA více než 150 projektů. ASIA spolupracuje se školami, univerzitami a místními činiteli při pořádání výstav a konferencí a má velký vliv na veřejné povědomí o situaci menšin na asijském kontinentu. ASIA Onlus sídlí stejně jako její zakladatel, profesor Čhögjal Namkhai Norbu, v Itálii. Další pobočky má v USA, Francii, Austrálii a Německu.
Více na: www.asia-ngo.org/en/

O organizátoru Losaru v Praze
Dzogčhen o.s. sdružuje žáky celosvětově uznávaného tibetského mistra nauk dzogčhenu Čhögjala Namkhai Norbua, který už několik desítek let žije v Itálii a vyučuje nauky dzogčhenu po celém světě. V České republice má komunita dzogčhenu přes 250 členů.
Více informací na: www.dzogchen.cz


Foto: www.losar.cz