Máte slovo – Má větší práva oběť, nebo zločinec?

Ve čtvrtek 7. dubna na Jedničce od 21.45 hodin Máte slovo s Michaelou Jílkovou, Renátou Veseckou, Johnem Bokem, Liborem Vávrou, Jiřím Markovičem a diváky tváří v tvář problému: Na čí straně stojí právo?


Kdo hájí práva obětí trestných činů? Proč má podezřelý větší právní ochranu? Na čí straně stojí právo? V přímém přenosu o tom bude moderátorka Michaela Jílková diskutovat se státní zástupkyní JUDr. Renátou Veseckou, předsedou Spolku Šalamoun Johnem Bokem, čestným prezidentem Soudcovské unie JUDr. Liborem Vávrou, bývalým vyšetřovatelem plk. Jiřím Markovičem, policií a diváky.
Laikům by se mohlo zdát, že práva obviněných jsou nade vše a ochrana obětí až na posledním místě. Osoba důvodně podezřelá má právo nevypovídat, může mařit vyšetřování, pokud není vzata do vazby, může nadále pokračovat v trestné činnosti. Zkrátka je to tak, že všechny orgány v trestním řízení musí v prvé řadě pracovat s presumpcí neviny. Pokud se totiž někdo ocitne ve vazbě a nakonec je prokázána jeho nevina, může po státu požadovat odškodné. Je však otázkou, jaká práva má oběť trestného činu? Jak je to tedy ve skutečnosti?


Máte slovo s Michaelou Jílkovou – diskusní pořad, kde můžete vyjádřit svůj názor a kde řešíme problémy a témata, která působí starosti občanům! Každý divák může poslat svůj názor formou SMS nebo prostřednictvím webu České televize. Ve studiu, v němž povede moderátorka debatu, budou připraveni zastánci různých názorů na vybrané aktuální téma: zástupci odborné i laické veřejnosti. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice »otloukánka«, na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.

Foto: Česká televize