Máte slovo – Delší cesta za lékařem?

O některých chystaných změnách ve zdravotnictví bude moderátorka Michaela Jílková živě diskutovat s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, místopředsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. Vladimírem Paličkou, prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem, předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkovou a dalšími hosty. Sledujte pořad Máte slovo ve čtvrtek 12. dubna na ČT1 od 20.50 hodin.


Od 1. dubna 2012 vchází v platnost vyhláška o minimálním personálním zabezpečení zdravotních služeb. To znamená, že se ve většině nemocnic bude redukovat počet zdravotnického personálu, a to zejména lékařů. Na jednoho lékaře připadne devadesát pacientů a jedna zdravotní sestra bude mít na starosti třicet lůžek.


Dále dojde ke sloučení různých oddělení a lékaři s různými specializacemi se budou navzájem zastupovat. Větší kompetence by měly dostat zdravotní sestry, které by mohly, v některých případech, zastoupit lékaře. Například u porodu, nebo v ordinaci praktického lékaře.
Další zásadní změnou, která se chystá od ledna příštího roku, je vyhláška o místní a časové dostupnosti, ve které se stanoví maximální doba dojezdu do zdravotnických zařízení. Za praktickým lékařem bychom se měli dostat do 45 minut autem a cesta za onkologem by nám mohla trvat až tři hodiny. Všechna tato opatření mají společného jmenovatele, a to nedostatek peněz. Vláda sníží příjmy pojišťovnám a ty budou muset podle platných vyhlášek uzavírat či neuzavírat smlouvy se svými partnery – tedy zdravotnickými zařízeními a lékaři. Logicky to bude znamenat, že se některá zdravotnická zařízení zavřou, protože nebudou mít peníze na provoz.

Foto: Česká televize