Hvězdy Novy získaly téměř pět a půl tisíce dárců kostní dřeně

Minulý týden na obrazovce TV Nova po šesti týdnech skončila charitativní spotová kampaň s názvem »Zapište se někomu do života!« na podporu Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD). Přestože efekt kampaně bude doznívat i v příštích měsících, za šest týdnů jejího vysílání na TV Nova vstoupilo do registru dárců 5 486 lidí. Obvykle se při tom v průběhu jednoho roku zapíše kolem 1 500 lidí. Do první vlny kampaně se v průběhu celého roku 2002 zapojilo 5 187 dobrovolníků.


Charitativní kampaň s názvem Zapište se někomu do života!, kterou připravila televize Nova na podporu ČNRDD, přinesla skvělé výsledky. Během pouhých šesti týdnů se do registru zapsalo tolik zájemců, jako obvykle za více než tři roky. Od 30. října do 15. prosince 2011, kdy se kampaň na obrazovce televize Nova vysílala, se do ČNRDD zapsalo 5 486 lidí: „Už před spuštěním kampaně jsme si přáli výsledek z roku 2002 zopakovat nebo dokonce překonat a to se nám také podařilo. Počet zájemců o vstup do registru nás utvrdil v tom, že naši diváci nejsou k problémům druhých lidí lhostejní, a když je potřeba, dokáží se semknout a podpořit dobrou věc. Velmi si toho vážím a všem, kdo se do projektu zapojili, bych rád poděkoval. Ukázalo se, že dělat podobné projekty má smysl, proto bychom chtěli tímto směrem jít i v budoucnu,“ řekl k výsledkům kampaně generální ředitel televize Nova Jan Andruško.


Výsledek kampaně potěšil především pracovníky ČNRDD a dárcovských center: „Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří už do registru dárců dřeně vstoupili, nebo se na vstup ještě připravují. Velký dík patří také televizi Nova, která pro ČNRDD bezplatně kampaň připravila, natočila a odvysílala. Velice si této podpory vážíme,“ sdělil MUDr. Vladimír Koza, primář Hematologicko – onkologického oddělení FN Plzeň.

Foto: TV Nova