Cena Prima Zoom Neuron: 100 000 korun pro nejlepší vědecké video

Dokumentární kanál Prima Zoom ve spolupráci s NF Neuron vyhlašuje soutěž o Cenu Prima Zoom – Neuron pro nejlepší vědecké video v hodnotě 100 000 korun.


Nadační Fond Neuron se rozhodl, že pomůže mladým vědcům. Jen samotný vědecký výzkum dnes už nestačí, je také důležité umět vědu propagovat. Tato cena se tedy bude udělovat za nejlepší krátké video, které bude propagovat nějaký vědecký obor.

Jak na to?
Nebojte se hravou formou představit to, co opravdu umíte a co vás baví! Věda je zábava i umění. Přihlásit se může kdokoli starší 18 let, kdo chce představit nějaký zajímavý vědecký projekt bez ohledu na obor. Stačí jen natočit krátké video a poslat nám ho. Video by mělo co nejzajímavěji, nejkreativněji a pokud možná co nejsrozumitelněji představit nějaký vědecký obor nebo předmět výzkumu.
Jinak už video není nijak omezeno. Může se týkat fyziky, matematiky nebo klidně teorie literatury. Může být animované, natočené na mobil, loutkové nebo třeba celé zatancované. Kreativita nebude trestaná, ale naopak vítaná!
Oceněni budou tři finalisté, přičemž vítěz získá finanční odměnu ve výši 100 000 korun, účastníci na 2. a 3. místě obdrží hodnotné věcné ceny. Ceny budou předány 14. 5. 2014 od 17.00 v NTK na akci Neuron Science Future – české příběhy vědecké budoucnosti.

Zadání
• představit projekt prostřednictvím videa v maximální délce 4 minuty
• zaslat elektronicky doprovodný text v rozsahu do 2000 znaků včetně mezer
• video by mělo srozumitelnou formou představit konkrétní téma, jímž se zabývá jakýkoliv vědecký obor
• video by mělo inspirovat veřejnost, aby se vědou zabývala nebo se o ni laicky zajímala

Kritéria hodnocení
• relevance tématu a srozumitelnost jeho podání
• vizuální kvalita
• dramaturgie (schopnost vystavět příběh, jasná informační struktura, pointa)
• popularizační efekt

Harmonogram
• Vyhlášení soutěže: 5. 2.
• Příjem videí: 15. – 31. 3. na www.prima-zoom.cz
• Hlasování veřejnosti: 1. 4. – 30. 4. na www.prima-zoom.cz
• Posouzení 10 – 13 finalistů porotou NF Neuron: 1. 5. – 13. 5.
• Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže: 14. 5.

Všechna videa obsahující témata rasismu, xenofobie, sexismu, vulgarity atd. budou automaticky vyřazena. Rovněž budou vyřazeni uchazeči, kteří se budou snažit hlasování ovlivnit podvodem. Porota si vymezuje právo vyřadit nekvalitní či nesmyslné projekty a zároveň udělit až 3 divoké karty pro ojedinělé, zajímavé či vysoce kvalitní projekty.

www.prima-zoom.cz – unikátní on-line magazín: základní info, program, aktuality, fotografie, zajímavé články a ještě něco navíc.

Foto: TV Prima