Česká televize zabodovala s filmem Anděl

S mimořádným úspěchem byl film České televize pro děti z celé Evropy Anděl prezentován na květnovém výročním zasedání EBU ve švýcarském Lucernu. Všechny zúčastněné země se rozhodly zařadit snímek do svého vysílání. Anděl se tak stal nejúspěšnějším filmem letošní výměny dětských pořadů mezi evropskými televizemi veřejné služby.


Film České televize Anděl na téma Ztráta vypráví příběh devítiletého Huga, kterého jednoho dne opustí jeho strážný anděl. Tenhle kluk je totiž velký uličník. Ani ho nenapadne dávat na sebe pozor. Jemu se přece nemůže nic stát. Netuší, že je to jeho strážný anděl, který malého velkého neposedu ochraňuje před každým nebezpečím. Sám však při tom věčném zachraňování každou chvíli přichází k úhoně. Při jedné zvlášť nebezpečné hře, kdy anděl opět zasahuje a poraní si křídlo, mu dojde, že už toho má dost. Huga opustí, ale ten nejprve vůbec nechápe, co se vlastně stalo. Malý nezbeda však brzy zjistí, že bez strážného anděla je úplně nemožný. Má jen jednu šanci – anděla najít a přimět k návratu. To je ovšem úkol daleko těžší, než by se mohlo zdát…
Strážného anděla hraje Pavel Kříž, Huga Matěj Převrátil. Autorem scénáře a režisérem televizního filmu je Karel Janák, dramaturgyní Barbara Johnsonová. Kamera Martin Preiss, architekt Pavel Ramplé, návrhy kostýmů Michaela Hořejší, hudba Ondřej Brzobohatý. Přesné datum uvedení ve vysílání České televize ještě není stanoveno.
The EBU Children’s Drama Series – výměnná akce v rámci Evropské vysílací unie (EBU) probíhá více než dvacet let. Jejím smyslem je každoroční produkce kvalitních, originálních příběhů pro děti v cílové skupině šest až devět let. Výměna je založena na principu „udělej jeden, vezmi si všechny“. Každý účastník výměny proto získává zdarma vysílací práva na všechny ostatní filmy. V posledních letech se prohloubila spolupráce i s ABU (Asijskou vysílací unií) a diváci tak mají možnost zhlédnout filmy například z Hongkongu, Číny nebo Japonska.
Filmy z projektu The EBU Children’s Drama Series mají společné téma, natolik obecné, aby spíše inspirovalo, než omezovalo – letošním tématem byla Ztráta. Projekt chce představit dětského hrdinu v jeho typickém prostředí. Zápletka musí být jasná, originální a měla by vycházet vstříc dětské fantazii a touze po dobrodružství. Příběhy by měly být prezentovány především vizuální složkou, s minimem dialogů. Garantem kvality ze strany EBU je výkonný producent celé série, který se aktivně účastní celého procesu vzniku filmu.
Česká televize se projektu The EBU Children´s Drama Series účastní již řadu let a její filmy patří mezi nejúspěšnější a nejvýše ceněné. Za všechny jmenujme například Past na Ježíška.

Foto: Česká televize