Vychází třetí díl edice Průvodce českou historií – Církev

Historikové a publicisté Alena a Vlastimil Vondruškovi rozpracovali pro nakladatelství Vyšehrad sedmidílný projekt nazvaný Průvodce českou historií, kde hodlají i laického čtenáře srozumitelně seznamovat se životem v minulosti.


Historie je učitelka života, říkají staří latiníci, a tak chceme-li poznat sami sebe, je dobré začít poznáním dějin své země. S unikátní edicí nakladatelství Vyšehrad – Průvodce českou historií – je to docela snadné. Vyšehrad postupně vydává výpravné encyklopedie, které se věnují životu v našich zemích od vzniku českého státu do počátku moderní doby. Autory jsou čtenářům dobře známí Alena a Vlastimil Vondruškovi. Jednotlivé díly na základě hmotných, písemných a ikonografických památek přehledně shrnují nejdůležitější fakta o vývoji společnosti. Díky čtivě napsaným textům, logickému uspořádání, množství fotografií a výkladovým slovníkům je sedmidílný projekt Vyšehradu vítaným zdrojem informací, který ocení studenti i pedagogové středních a vysokých škol, pracovníci muzeí, novináři a publicisté, stejně jako návštěvníci památek či čtenáři historických románů… zkrátka všichni zájemci o historii.
Po svazcích Město a Vesnice je nyní k dispozici třetí díl edice Průvodce českou historií – Církev, věnovaný složitému vývoji křesťanství od nejstarších časů s důrazem na situaci v Čechách a na Moravě. S ohledem na univerzalismus křesťanské ideologie je většina významných faktů, spojených s proměnami bohoslužeb, formováním chrámového prostoru a podobou eucharistických předmětů, vykládána v nejširších historických souvislostech. První kapitola přibližuje cestu od christianizace přes středověk, reformaci, rekatolizaci až po osvícenství. Další kapitoly jsou zaměřené na církevní stavby a jejich interiéry, vybavení a předměty z církevního prostředí. Následují základní informace o vývoji a podobě kléru, struktuře řeholních řádů, koncilech a protestantských směrech.
V řadě Průvodce českou historií vyjde: Šlechta (jaro 2015), Řemesla a výroba, Každodenní život, Vzdělanost a kultura.

Vondruška Vlastimil, Vondrušková Alena – Církev / Průvodce českou historií
Odpovědná redaktorka Marie Válková Počet stran 200, cena: 398,- Kč

Ukázka z knihy:
PŘÍCHOD KŘESŤANSTVÍ

Mnohá výtvarná i literární díla vykreslují příběh z českých dějin, v němž se jednoho dne objevili v zemi věrozvěstové a veškerý lid je vítal se zelenými ratolestmi v rukou na znamení štěstí, že konečně přichází skutečná víra. Tato rozšířená představa je však naprostá fikce. Křesťanství se do střední a severní Evropy šířilo pomalu a plíživě. Do pohanských zemí přicházeli misionáři a tam, kde působili, vznikaly jakési malé ostrůvky prvního a nesmělého křesťanství. Tito misionáři ovšem nemířili mezi prostý lid, ale na dvory panovníků.
Podle historických pramenů se zdá, že také představy o agresivním a neústupném pohanství jsou literární nadsázkou křesťanských legend, nikoli realitou. Pokud pohani nějakého křesťanského misionáře ubili, pak v pozadí stály spíše motivy politické než náboženské. Předkřesťanská víra neměla centralizovanou náboženskou ideologii a především neměla organizační strukturu. Byl to soubor rituálů a mýtů, dodržovaných na základě iracionální touhy po ochraně nějakou vyšší mocí. Protože šlo o víru značně liberální, na mnoha místech lidé klidně kázání irských, bavorských či byzantských misionářů vyslechli, a pokud je něco zaujalo, zařadili to do systému svých náboženských představ.

O autorech:
Alena a Vlastimil Vondruškovi – v roce 1979 absolvovali historii a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Alena Vondrušková pracovala v ÚLUV Praha a ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, Vlastimil Vondruška v Československé akademii věd a pak v Národním muzeu v Praze. V té době se věnovali studiu hmotné kultury a publikovali řadu odborných statí a také několik populárně naučných knih. V roce 1997 založili sklárnu Královská huť v Doksech u Máchova jezera, která se specializovala na výrobu historického skla. Od roku 2009 se věnují výhradně publikační činnosti. Alena Vondrušková napsala řadu knih o tradičních řemeslech, rukodělné výrobě a lidových a rodinných zvycích. Za knihu České lidové zvyky obdržela Zlatou stuhu IBBY. Je také autorkou výkladového slovníku Jařmo, parkán, trdlice. Vlastimil Vondruška se věnuje především beletrii (například Přemyslovská epopej, Husitská epopej a další historické životopisné a detektivní romány), ale vydává rovněž populárně naučné knihy (Život ve staletích – 12. století, 13. století, 14. století, 15. století, 16. století, Intimní historie). Je také autorem rozhlasových dramatizací, divadelních her, filmu Jménem krále a audioknih.

Foto: www.ivysehrad.cz