Tesťák.cz – nový portál, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky

Nakladatelství Fragment představilo svůj nový projekt – portál Tesťák.cz. Všem, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia, nabízí Tesťák.cz pomocnou ruku při přípravě na přijímací zkoušky. Testy, rady, cvičení a nejen to – každý týden nové testy a navíc možnost srovnání s ostatními uživateli. S Tesťákem máte přijímačky v kapse – www.testak.cz.


Nový projekt Tesťák.cz je testovací on-line aplikace, která umožní připravit se na různé druhy zkoušek. Od října budou postupně zveřejňovány testy pro přípravu žáků 5. tříd ZŠ na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Páťáci si tak mohou nanečisto vyzkoušet, jak by obstáli v českém jazyce, matematice a všeobecném přehledu.
Při zpracování testů byly zohledněny především požadavky při přijímacích zkouškách. Jednotlivé testy slouží nejen k prověření znalostí a dovedností, ale také k odbourání trémy, protože jsou podobné těm, se kterými se uchazeči setkají u přijímaček. Vyhodnocení jednoduše ukáže na to, čemu je třeba se ještě věnovat a jak si páťák stojí ve srovnání s ostatními studenty.
V pravidelných intervalech se budou na webu objevovat nové testy. Při opakované přípravě může student díky evidování výsledků sledovat své postupné zlepšení. Od prosince se budou moci s Tesťákem připravovat na přijímací zkoušky také středoškoláci, kteří se chystají na vysokou školu.

Tesťák.cz
Testy zpracované na základě požadavků u zkoušek
Možnost srovnání s ostatními uživateli
Snadné ovládání a neomezený přístup k výsledkům
Každý týden nové testy
Ukázky testů zdarma

Více informací a ukázky testů na: www.testak.cz

Foto: Nakladatelství Fragment