Popelka Biliánová – Pověsti vyšehradské

Spisovatelka, dramatička a publicistka Popelka Biliánová (1862 – 1941) byla spjata s Vyšehradem, kde bydlela. Není divu, že v roce 1905 vydala knihu Pověsti vyšehradské. Ačkoliv původ pověstí často nesahá dál než do 19. století a ne všechny mají lidový původ, získaly si ve své době velkou oblibu. Nedávno se tato publikace po sedmi letech objevila na pultech knihkupectví.


Podle legend Vyšehrad založil bájný kníže Krok. Mnohem víc je však tato pevnost spojena se jménem jeho dcery Libuše – najdeme zde Libušinu lázeň, zahradu či lože. Existují příběhy o Libušiných pokladech nebo dokonce o jejím lvu. Pověstí spojených s Vyšehradem je však mnohem víc. Patří mezi ně jak klasické legendy o Horymírovi či Bivojovi, tak mnohem méně známé příběhy – například o bezhlavém Francouzovi či duši zakleté ve zvonici. Na začátku 20. století je posbírala Popelka Biliánová a do dnešních dnů jsou nedílnou součástí pražské mytologie.
Popelka Biliánová , vlastním jménem Marie Biliánová rozená Popelková, se narodila v Králově Dvoře u Berouna. V patnácti letech se její rodina musela z existenčních důvodů přestěhovat do Prahy. Marie chtěla vzdělávat děti, ale protože měla problémy se zrakem, nepřijali ji na učitelský ústav. Proto začala pracovat jako vychovatelka v bohatších rodinách. Později se velmi angažovala v kulturním i společenském životě a lze ji označit za jednu ze zakladatelek dívčího skautingu v Čechách. Z její literární tvorby jsou nejvýznamnější sbírky pražských pověstí a příběhů. Popelku Biliánovou, mj. i autorka románu Matka Kráčmerka, připomíná pamětní tabule na Vyšehradě.
Nejnovější vydání knihy Pověsti vyšehradské, která je doplněna o kresby slavného výtvarníka Josefa Weniga, připravilo pražské Nakladatelství Omega.

Počet stran: 144, cena: 179 Kč

Více informací na: www.knihyomega.cz

Foto: Nakladatelství Omega