Literárně-výtvarná soutěž pro děti Mám oči jak Trnka

Městská knihovna Dobříš vyhlašuje ve spolupráci s městem Dobříš celostátní dětskou literárně-výtvarnou soutěž ke 100. výročí narození Jiřího Trnky nazvanou Mám oči jak Trnka.


Vyberte si jednu z postav knihy JiříhoTrnky Zahrada a rozviňte dále její příběh – můžete ho napsat nebo ztvárnit jakoukoli vhodnou výtvarnou technikou.
Doporučený rozsah textu je 1 – 3 strany A4 strojopisu. Doporučená velikost výtvarných prací je přibližně od formátu A4 (jako velký sešit) do formátu A1 (jako 8 velkých sešitů). V odůvodněných případech není nutno uvedený rozsah či velikost dodržet.
Práce nám můžete doručit poštou či osobně, v případě literárních prací též v elektronické podobě (jako přílohu e-mailu) do pátku 10. února 2012. U vaší práce je nutno uvést tyto údaje:
* jméno a příjmení
* datum narození
* bydliště
* kontakty na vás: telefonní číslo, e-mailová adresa
* jméno a bydliště zákonného zástupce a kontakt na něj
* název a adresu vaší školy
* název vaší práce
Budete-li práci zasílat jako přílohu e-mailu, potvrdíme vám její přijetí. V případě, že budete práci zasílat poštou, doporučujeme vám telefonicky si ověřit její doručení.
Své práce zasílejte na adresu Městská knihovna Dobříš, Školní 36, 263 01 Dobříš nebo: knihovna.dobris@seznam.cz

Vítězné práce vyhlásíme v dobříšské kavárně Velbloud Café na speciální akci ve čtvrtek 23. února 2012 od 17 hodin. Všechny autory srdečně zveme!

Jako podporu tvůrčí práce dětí nabízíme peněžité ceny v této výši:
1. cena – 3000,- Kč
2. cena – 2000,- Kč
3. cena – 1000,- Kč
a to zvlášť v kategorii literární i výtvarné. V případě nízké úrovně prací si ponecháváme právo některou z cen neudělit.

Foto: www.knihovnadobris.cz