Karel Richter – Ave Caesar 1, 2

Nakladatelství Epocha vydalo nové tituly v edici Polozapomenuté války: Ave Caesar 1 a 2 – Cesta vzhůru (100–62 př. n. l.) a Na vrcholu moci (61–44 př. n. l.). Dvousvazkové dílo Karla Richtera přibližuje čtenářům obraz pestrého a dobrodružného života Gaia Julia Caesara. Vedle všeobecně známých skutečností se autor soustředil i na každodenní život muže, jenž dal jméno panovnickému titulu císař…


Životní osudy muže, jehož jméno se stalo synonymem moci. Muže mimořádných vlastností, vynikajícího vojenskou i politickou genialitou. Od mala byl Caesar vychováván v přesvědčení, že je potomkem bohů Jupitera, Venuše a zakladatelů Říma.
Po mezihře v roli správce hispánské provincie se Caesarovi povedl mistrný tah. Smířil dva odvěké soupeře, Pompeia a Crassa. Vzájemnou spoluprací s těmito ve své době nejmocnějšími muži Říma utvořil trojici napříště známou jako první triumvirát. Tato spolupráce Caesarovi vynesla osmileté dobrodružství v Galii, které z něj po následující staletí učinilo legendu. Pokořil vzpurné Helvéty, odrazil germánské Sueby, učinil smělý výpad za Rýn a úspěšně obsazoval celou Galii.
Crassova smrt v boji s Parthy roku 53 př. n. l. začala rdousit už tak skomírající římskou republiku. Události následujících deseti let měly impérium přetvořit tak jako žádné předtím. Během této doby Caesar čelil celogalské vzpouře, podlehl mu mocný Vercingetorix, podařilo se mu napadnout do té chvíle pro Řím nedotknutelnou Británii a osudovou se mu stala láska s egyptskou královnou, jejíž jméno je pro čtenáře tak známé jako jméno velikého Caesara. Ano, Kleopatra, osudová žena mocných mužů Říma.

32. a 33. svazek edice Polozapomenuté války
1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 352 (344) stran včetně map a ilustrací

O autorovi:
PhDr. Karel Richter, CSc. se narodil v roce 1930 a je vojenský historik, člen Obce spisovatelů a dlouholetý předseda Klubu autorů literatury faktu. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Vojenskou akademii v Brně a v Bratislavě. Knižně publikuje od konce šedesátých let a věnuje se především zpracování vojenských konfliktů novodobých dějin. Je autorem a spoluautorem více než třiceti knižních titulů. Příběhem o Alexandrovi Velikém – Dobyvatel světa (2010) – poprvé vykročil do období antického válečnictví. Krom literární činnosti redigoval třináct let historickou revue Přísně tajné, hojně publikuje časopisecky, překládá a spolupracuje též s rozhlasem i televizí jako autor i konzultant. Je trojnásobným laureátem Ceny E. E. Kische, dvakrát obdržel Cenu M. Ivanova a slovenskou literární cenu V. Zamarovského. Byl jmenován čestným občanem svého rodného města Chlumce nad Cidlinou.

Ave Caesar 1 – Cesta vzhůru (100–62 př. n. l.)
Autor: Karel Richter
Formát: váz., 145×205 mm
Počet stran: cca 352 stran včetně map a ilustrací
Cena: 299 Kč

Ave Caesar 2 – Na vrcholu moci (61–44 př. n. l.)
Autor: Karel Richter
Formát: váz., 145×205 mm
Počet stran: cca 344 stran včetně map a ilustrací
Cena: 299 Kč

Edice Polozapomenuté války
Edice Polozapomenuté války nabízí v širokém záběru pohled na historii lidstva, a to z hlediska vojenského, politického i společenského a jeho zdánlivě polozapomenuté války, které však neztratily ani na významu, ani na zajímavosti, a proto stále vzbuzují náš zájem.Všechny tituly edice jsou bohatě vybaveny fotografiemi, mapkami, chronologií a dalším ilustračním doprovodem.

Foto: Nakladatelství Epocha