Julia Francková – Zády k sobě

V nakladatelství Jota právě vychází novinka z ediční řady Beletrie od Julie Franckové Zády k sobě. Nový román autorky cenami ověnčené Polednice je tu!


Východní Berlín a okolí ve druhé polovině padesátých a v první polovině šedesátých let minulého století. Násilně prosazovaná socialistická ideologie a její praktické důsledky, zejména stavba proslulé berlínské zdi uzavírající cestu na Západ, neblaze ovlivňují osudy dvou dorůstajících dětí a později mladých lidí. Ella a její o rok mladší bratr Thomas žijí s matkou, která má zájem pouze o svou práci – je sochařka – a o ideje socialismu. Děti jsou pro svobodnou matku jen jakási přítěž a zároveň hromosvod.
Ella a Thomas jsou jako děti jeden druhému oporou, i když Thomas podléhá dominantnější Elle a na rozdíl od ní miluje krkavčí matku. Zády k zádům sedávají někdy sourozenci, když Ella vypráví smyšlené historky. Zády k zádům znamená ovšem nejen oporu, ale také rozdílný pohled na svět, rozdílné směřování, rozdílné cíle. Ella se ve své nevyrovnanosti utíká do hysterie a bezcitnosti, zvláště poté, co je zneužita agentem státní bezpečnosti, Thomas se naopak uzavírá do svého nitra, tiše trpí a miluje a cíleně směřuje k dobrovolné smrti. Protest proti nelidsky chladné matce a heslům její ideologie se tak promítá do slovních projevů jejích dětí – Ella si z bezradnosti vymýšlí slova, která mají znít jako čarodějné formule, zaklínající i uzdravující, Thomas píše básně, v nichž se soustřeďuje na tematické okruhy strachu a smrti.
Básnické pokusy, které provázejí text a dokumentují vnitřní stav mladíka, jsou doslovně citované autentické pokusy autorčina strýce, který jako mladý muž v roce 1962 spáchal sebevraždu.

„(…) Příběh, na nějž nikdy nezapomenete.“
Buch-Spezial, Für Sie

pevná vazba s přebalem / 272 stran / cena 298,- Kč

O autorce
Julia Francková se narodila roku 1970 v Berlíně. Studovala amerikanistiku, filozofii a německou literaturu na berlínské univerzitě. V roce 1998 vyšla její prvotina Der neue Koch (Nový kuchař, 2000), následoval román Liebediener (Služebník lásky, 1999), Bauchlandung. Geschichten zum Anfassen (Nouzové přistání. Příběhy k ohmatání, 2000), Lagerfeuer (Táborový oheň, 2003). Za román Die Mittagsfrau (Polednice, 2007; česky Nakladatelství JOTA, 2008) obdržela Německou knižní cenu. Je považována za jednu z velkých nadějí současné německy psané literatury.
Ve svých prózách líčí na pozadí dějinných událostí osudy jednotlivců, které jejich vnitřní síla neuchrání před »vyhasnutím«. Impulzem k fiktivním dějům jsou jí události z rodinné biografie. Její emigrace s matkou do západního Berlína v roce 1978 dala podnět k románu Táborový oheň, příběh jejího otce souzní s příběhem malého Petra v románu Polednice. Nejde ovšem o romány autobiografické, ale o zobecňující příběhy, v nichž autorka ukazuje, jak doba a její zvraty dramaticky ovlivnily lidské osudy.

V nakladatelství Jota již vyšlo:
Julie Francková – Polednice
Těsně po skončení druhé světové války utíká matka s osmiletým synem Petrem ze Sověty obsazeného Štětína, zanechá dítě samotné na malém nádraží a už se nevrátí. Co je to za matku, která bezcitně ponechá dítě svému osudu uprostřed shonu a chaosu poválečných dní? Život »krkavčí matky« Heleny se odehrává na pozadí půl století německé historie – od 1. světové války, která silně poznamená osud její matky a znamená smrt jejího otce, přes divoká dvacátá léta v Berlíně s jejich chtivostí po životě, dobu fašismu a války. Každá doba, každý zvrat v historii i v osobním životě v ní zanechává v jizvy i nezhojené rány, které vyústí v nelidský čin.
Cena za nejlepší německy psanou knihu roku 2007.

Foto: Nakladatelství Jota