Jubilejní 20. ročník literární soutěže Cena Maxe Broda 2014 startuje

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 20. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2014. Aktuální témata: Proč má tato literární cena jméno Maxe Broda? Jsou sociální sítě přínosem pro život lidí? Mé místo ve světě. Kde bych chtěl žít?


Soutěž je určena mladým lidem do dvaceti let, přihlásit se mohou i autoři, kteří žádnou školu nenavštěvují. Uzávěrka pro odevzdání textů je 17. dubna (včetně). Do tohoto termínu je zapotřebí doručit (osobně či poštou) text v pěti kopiích na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, Praha 1. Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu. Délka textu je omezena na 5 stran. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2013/2014. Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč.

Více informací na: www.franzkafka-soc.cz

Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní přes sto studentů a studentek z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu. Soutěžní žánr eseje organizátoři nevybrali náhodou. Nejlépe rozvíjí písemné schopnosti studentů, vede je k samostatnému uvažování, k promyšlenému písemnému vyjádření názorů. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl.
Markéta Mališová, ředitelka Společnosti Franze Kafky, která Cenu pořádá, motivuje mladé autory k psaní: „Obdivuji všechny, kdo si sednou před prázdný bílý papír a formulují své nápady. Pro mě samotnou jsou to velmi cenné okamžiky.“
Cena je poctou spisovateli, velké osobnosti středoevropské kultury a věrnému příteli Franze Kafky. Max Brod pro světovou kulturu objevil dílo Kafkovo, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v Praze či později v izraelském Tel Avivu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární talenty.
Mottem soutěže je vzkaz, který k účastníkům při příležitosti vyhlášení prvního ročníku vyslal slavný izraelský spisovatel Amos Oz: „…pište s náruživostí, ale i s opatrnou přesností.“

Společnost Franze Kafky
Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Podařilo se jí mnohé: od postavení pomníku Franze Kafky, přes první vydání souborného díla Franze Kafky v českém jazyce ve vlastním Nakladatelství Franze Kafky, po vybudování Centra Franze Kafky, kulturního střediska se společenským sálem a knihovnami v srdci pražského Josefova, v Široké ulici. Společnost Franze Kafky má přibližně tisíc členů z celkem třiadvaceti států světa.

Foto: www.franzkafka-soc.cz