Henryk Sienkiewicz – Křižáci

Historický román, vydaný poprvé roku 1900, napsal polský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1905 Henryk Sienkiewicz v době probíhajících germanizačních opatření v pruské části Polska, aby své krajany pozvednul na duchu. Nyní toto slavné dílo znovu míří na pulty knihkupectví díky Nakladatelství Omega v podobě dvou knih zabalených do fólie jako komplet.


Děj románu, který by neměl chybět v žádné veřejné knihovně, se odehrává na přelomu 14. a 15. století na pozadí bojů polských šlechticů s řádem Německých rytířů. Příběh vrcholí bitvou u Grunwaldu (15. července 1410), kde polská a litevská vojska řád Německých rytířů porážejí.
Autora není třeba dlouze představovat – je světově proslulý. Sienkiewicz se narodil roku 1846 ve vesnici Wola Okrzejska. Pocházel ze středního šlechtického stavu, jeho otec byl zámožným statkářem. Henryk proto prožil své dětství mezi vesnickým lidem, což se projevilo v námětech jeho povídek.
Roku 1863 byl Sienkiewiczův otec donucen svůj statek prodat a odstěhovat se s celou rodinou do Varšavy. Zde budoucí spisovatel vystudoval na univerzitě dějiny, které mu poskytly nejvíc inspirace a podkladů pro jeho rozsáhlé dílo, prodchnuté autorovým hlubokým pochopením pro neustálé, často krvavé úsilí vlastního národa o znovunabytí svobody a sociální spravedlnosti.
Obrovský zájem Sienkiewicz vzbudil svým prvním románem Ohněm a mečem (1884) z jeho historické trilogie, kam patří ještě Potopa (1886) a Pan Wołodyjowski (1888). Světové oblíbenosti dosáhl románem z římských dějin Quo vadis (1896). Roku 1900 mu vděčný národ daroval statek Oblegorek, zakoupený z veřejných darů. Vysokých poct a vyznamenání se mu v té době také dostávalo od vědeckých institucí domácích i zahraničních, od spolků, univerzit i soukromých osob. Po vypuknutí první světové války se Sienkiewicz usadil ve švýcarském městě Vevey, odkud organizoval pomoc polským obětem války a kde také v roce 1916 zemřel.

Více informací najdete na: www.knihydobrovsky.cz

Počet stran: 792; cena: 299,- Kč

Foto: Nakladatelství Omega