Aleš Novotný – Smrt Konráda Brněnského

arvitá freska z přemyslovských Čech. Vzrušující příběh podivných vražd nezletilých chlapců se prolíná s objasněním dosud nepovšimnuté záhady nástupnictví po Konrádu Brněnském. Neotřelý pohled do naší minulosti, který podráždí oficiální historiky.


Mnohotvárná freska zpřítomňuje dění na našem území v roce 1092 po náhlé smrti knížete Vratislava II. i jeho následníka Konráda Brněnského jen o osm měsíců později, zároveň však evokuje dramatický průběh dějinných událostí v širším evropském kontextu. Zasvěceným i zvídavým průvodcem je královský šašek Janek, Ital zdomácnělý v Praze, který je díky své obratnosti a výmluvnosti schopen pronikat do tajů politiky i ženského nitra, a vyřešit tak záhadu kupících se vražd nezletilých chlapců.
„Jak to, že českým historikům dodnes nedošlo, jak bylo tehdy možné, aby se dostal budoucí kníže Břetislav do Prahy ze svého exilu na dvoře krále Ladislava v Budíně dříve než jeho bratranec Oldřich z Brna?“, ptá se autor Aleš Novotný. „Ale není ani moc divu, tato detektivka se dá vyluštit jen tehdy, když člověk zná skutečné pozadí vzniku malby ve znojemské rotundě…“
Autor vyslovil odvážnou hypotézu o historii a významu malby ve znojemské rotundě, kterou odmítá česká oficiální věda uznat, ve své prvotině Hvězda kruhu knížat. Smrt Konráda Brněnského je volným druhým dílem tohoto románu.

Vydává Plus, 464 stran, cena 369,- Kč

O autorovi
Aleš Novotný (1953) je civilním povoláním lékař, od roku 1980 žije v Německu. O českou historii se zajímá dlouhodobě a své poznatky uplatňuje v populárně-vědeckých textech i v historických prózách.

Foto: Nakladatelství Plus