V Ostravě se sešly osobnosti z oblasti divadla a kultury

Na dvě desítky členů umělecké rady Národního divadla moravskoslezského (Naděžda Goryczková, Soňa Červená, Jana Hošková, Zlata Holušová, Elvíra Němečková, Ilona Rozehnalová, Radana Zapletalová, Michal Prostějovský, Daniel Balabán, Vladimír Just, Martin Dostál, Martin Hilský, Igor Františák, Antonín Schneider a umělecké vedení divadla) se sešly ve čtvrtek 3. listopadu na svém pravidelném zasedání, aby společně hledaly odpovědi na otázky týkající se uměleckého směřování divadla v ne zcela příznivých ekonomických podmínkách.


Hlavní náplní této letos již druhé schůzky umělecké rady byla témata související s problematikou získávání nového publika, s připravovaným dramaturgickým plánem divadla na sezónu 2012/2013, ale současně i témata jak může být Národní divadlo moravskoslezské užitečné dalším kulturním aktérům města a samo se více zapojit do projektů, které se odehrávají mimo budovy divadla. Po nabitém pracovním programu umělecké rady se její členové zúčastnili premiéry Weissovy hry Marat/Sade v režii Janusze Klimszy.
Na to, jaký má umělecká rada pro Národní divadlo moravskoslezské přínos, jsme se zeptali jeho ředitele Jiřího Nekvasila. „Základní smysl a přínos umělecké rady chápu jako inspirativní setkání vůdčích uměleckých osobností našeho divadla a osobností ze světa kultury, výkonných umělců a zároveň kulturních manažerů, a to nejen lidí, kteří působí v Ostravě, ale také mimo ni a jsou respektování v celorepublikovém a evropském kontextu. Naše dnešní pracovní setkání, kde jsme od členů umělecké rady dostali řadu mimořádně inspirativních nápadů.“
Umělecká rada je poradním orgánem ředitele divadla. Její členové byli nominováni ředitelem divadla a uměleckými šéfy jednotlivých souborů s cílem reflektovat uměleckou a společenskou roli divadla, jak v rámci města Ostravy a regionu, tak v kontextu celé České republiky, komentovat umělecké směřování divadla a dále hledat společně s vedením divadla cesty, jak činnost Národního divadla moravskoslezského rozvíjet. Umělecká rada se schází dvakrát ročně; členství v ní je čestnou funkcí.


Členové umělecké rady Národního divadla moravskoslezského
doc. Daniel Balabán, akad. malíř, pedagog Fakulty umění Ostravské univerzity (Ostrava)
Soňa Červená, operní pěvkyně (Praha)
Martin Dostál, scénárista, dokumentární režisér a kurátor výstav současného umění (Praha)
Mgr. Igor Františák, Ph.D., ředitel Svatováclavského hudebního festivalu (Ostrava)
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (Praha/Ostrava)
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., překladatel, profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Praha)
Mgr. Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava (Ostrava)
Mgr. Jana Hošková, editorka Prague Ballet Gala – Prague International Ballet (Member of the International Dance Council CID of UNESCO), teoretička v oblasti tance (Praha)
Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D., básník, literární vědec (Ústav pro českou literaturu AV ČR) (Ostrava)
Doc. PhDr. Vladimír Just, CSc., teatrolog, literární a divadelní kritik (Praha)
Mgr. Radovan Lipus, Ph.D., režisér (Praha) MgA. Elvíra Němečková, Ph.D., ředitelka české pobočky Kyliánovy nadace v Praze, externí pedagog Taneční katedry HAMU (Praha)
Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví (Ostrava)
Michael Prostějovský, překladatel libret muzikálů, textař, libretista, rozhlasový novinář, producent (Praha)
PhDr. Vlasta Reittererová, muzikoložka, pedagožka Ústavu hudební vědy FF MU v Brně (Praha/Vídeň)
Mgr. Ilona Rozehnalová, majitelka antikvariátu a klubu Fiducia (Ostrava)
Ing. Antonín Schneider, manažer a dramaturg Tanečního centra Praha – Konzervatoř o.p.s. (Praha)
Bc. Radana Zapletalová, předsedkyně komise kultury rady města (Ostrava)

Za Národní divadlo moravskoslezské
Jiří Nekvasil, ředitel
Pavel Šimák, šéf činohry
Robert Jindra, hudební ředitel opery
Igor Vejsada, šéf baletu
Gabriela Haukvicová-Petráková, šéfka operety/muzikálu
David Bazika, šéf výpravy
Kateřina Ondřejková, PR a komunikace
Dita Eibenová, mimořádné projekty

Foto: Národní divadlo moravskoslezské