Prázdniny v »Národním« – NDM objevuje mladé talenty a inspiruje pedagogy!

I letos připravuje Národní divadlo moravskoslezské ve spolupráci s Ateliérem pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském (NDM) letní workshopy pro studenty přímo v prostorách divadla a již čtvrtou Letní divadelní školu pro pedagogy, tentokrát v rozšířeném rozsahu dvou dní.


Národní divadlo moravskoslezské poskytne během divadelních prázdnin své prostory studentům. Ateliér pro děti a mládež při NDM totiž připravuje ve dnech 11. – 13. srpna 2014 projekt nazvaný Jak se dělá divadlo?, který pomáhá objevovat mladé talenty. V rámci projektu okusí studenti v sérii workshopů profese, které jsou základem při tvorbě divadelní inscenace: herectví, režii, dramaturgii, scénografii. Workshopy se uskuteční pod vedením umělců NDM – režiséra a šéfa činohry NDM Petera Gábora, dramaturgyně Dagmar Radové, scénografa Davida Baziky a herečky Renáty Klemensové.


„Do projektu se mohou hlásit nejen milovníci herectví, ale také ti, kteří mají »básnické střevo« a zajímá je práce s dramatickým textem, ti, kteří inklinují spíše k výtvarnému vyjádření, i ti, kteří mají ambice režisérské,“ přibližuje projekt divadelní lektorka NDM Tereza Strmisková. Během tří dnů účastníci vytvoří krátký divadelní tvar, výstup z workshopů, který budou na závěr prezentovat pro spřátelené publikum ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka. Workshop je určen pro studenty ve věku od 16 do 19 let, kapacita míst je omezená. Přihlášky mohou zájemci zasílat na adresu prazdninyNDM@ndm.cz, více informací naleznou na webových stránkách: http://www.ndm.cz/cz/stranka/233-prazdniny-v-narodnim.html.


Již počtvrté nabídne také Národní divadlo moravskoslezské příležitost k setkání a společné tvůrčí práci pedagogů a umělců. Letní divadelní škola pro pedagogy při Národním divadle moravskoslezském (LDŠ) vznikla v roce 2011. V roce 2013 získala navíc akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. LDŠ je určena pedagogům základních a středních škol nejen Moravskoslezského kraje a studentům pedagogických oborů. Seminář, který bude tentokrát dvoudenní, proběhne v Divadle Jiřího Myrona i v Divadle Antonína Dvořáka ve dnech 26. a 27. srpna 2014. „Na programu jsou opět bloky s jednotlivými soubory NDM, otevřené zkoušky, interpretační semináře, praktické workshopy, setkání s umělci, prohlídka divadla i moderované diskuse,“ uvádí Strmisková a s úsměvem dodává: „Pro odvážné nabídne letošní ročník i nocování v divadle.“ Přihlášku a další informace naleznou zájemci pod odkazem: http://www.ndm.cz/cz/stranka/112-letni-divadelni-skola-pro-pedagogy.html. Kapacita LDŠ je omezena na 50 míst.

Foto: Národní divadlo moravskoslezské / Píchová Adéla