Mistrovská díla Petra Kotíka opět v Ostravě

Večer »Nové opery« v rámci festivalu Ostravské dny 2015 se koná 28. srpna a představí opery George Lewise Afterword /Doslov – Divadlo Jiřího Myrona v 18:30 a Petra Kotíka Master-Pieces/Mistrovská díla – Divadlo Antonína Dvořáka ve 20:30 hodin. Komorní opera Petra Kotíka Master-Pieces / Mistrovská díla bude uvedena ve své konečné podobě. (První verze zazněla na festivalu NODO v červnu 2014, druhá verze v newyorské Paula Cooper Gallery v prosinci 2014.)

Petr Kotik a Jiri Nekvasil
Na Ostravských dnech 2015 budou opět účinkovat newyorští zpěváci – sopranistka Kamala Sankaram, tři mužské role zpívá Tomas Cruz (tenor), Jeffrey Gavett (baryton) a Adrian Rosas (bas). Na opeře se také podílejí tři vypravěči a ansámbl pěti hudebníků se sólistkou Pauline Kim Harris (housle/viola). Novou inscenaci režíruje Jiří Nekvasil, autorem scény je David Bazika. Ostravskou bandu diriguje Petr Kotík.
K právě dokončenému dílu Petr Kotík píše: „Samotná kompozice opery měla zpočátku pouze vizi skladby pro monolog sopránu s houslemi. Jak jsem pokračoval v práci a seznamoval se s kompozicí hudebního divadla (je to moje první taková skladba), začaly vznikat situace a s nimi potřeby, které měnily tento původní koncept. Proces to byl pozvolný, trvající přes rok a půl a změnil tento relativně jednoduchý koncept v dílo, které je určeno pro soprán, tři mužské zpěváky, tři vypravěče a pětičlenný ansámbl.“

Kamala Sankaram a tri zpevaci
Libreto, které Kotík napsal na základě textů Gertrudy Stein, je založeno na textu přednášky z roku 1936 »Co jsou mistrovská díla a proč je jich tak málo« (What are Master-Pieces and why are there so few of them). Jsou to úvahy o povaze tvůrčího procesu, o uměleckých dílech, na které se díváme jako na díla mistrovská. Gertruda Stein říká: „Mistrovské dílo nemá nic společného s lidskou povahou nebo identitou. Je spojeno s lidskou myslí [human mind] a samotným subjektem. Opírá se samo o sebe, a nikoliv o vnější vztahy.“ Toto poznání lze zobecnit a uplatnit nejen na uměleckou tvorbu. To, co říká Steinová, souvisí v přeneseném slova smyslu se vším, co děláme. Klade totiž zásadní otázku: „Jde ti o sebe nebo o to, co děláš? Pokud ti jde o sebe, mistrovské dílo nikdy nevytvoříš, i když je možné dosáhnout rychlého úspěchu. Protože mistrovské dílo není obrazem tebe nebo tvé doby (identity), nýbrž je vždy obrazem sebe sama (entity). Protože existence a význam díla (tedy mistrovského díla) musí být nadčasové. Stojí mimo identitu s kýmkoli a čímkoli.“
Opera Mistrovská díla je meditace, konverzace, zčásti přednáška a monolog, přerušovaný třemi vypravěči, jejichž text je převzat z dalšího zdroje, a to z knihy The Wars I Have Seen / Války, které jsem zažila. Kniha je jakýmsi deníkem psaným Gertrudou Stein v době 2. světové války v letech 1943-44. Jedná se o situace, které Stein zažila během té doby a opera je tak zakotvena v určitém času a prostoru.
Opera byla dokončena v červenci 2015, kdy v New Yorku probíhaly zkoušky za účasti režiséra Jiřího Nekvasila (viz fotografie).
Obě operní představení uvádí Ostravské centrum nové hudby ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským.

Prodej vstupenek zahájen
Vstupenka na operní představení: 100,- Kč
Permanentka na všechny festivalové koncerty: 650,- Kč

Více infa na: www.newmusicostrava.cz

Připojte se k dobré společnosti!
Přátelé Ostravskych dnů je vybraná společnost lidí, kteří podporují nezávislé hudební aktivity. Pohybovat se v hudbě mimo hlavní proud nabízí vzrušující a smělé zážitky. Je to výzva. Někdy kontroverzní a nekompromisní, téměř vždy riskantní. Podpořte festival Ostravské dny a připojte se k dobré společnosti! Zároveň děkujeme všem, kdo už takto učinili. Vězte, že je to pro nás velká morální vzpruha i nezbytná finanční pomoc.

Foto: www.newmusicostrava.cz

FB_post_chalupari