Armida – sci-fi opera pro 21. století

K připravované inscenaci Dvořákovy opery Armida se uskuteční přednáška historika a hudebního publicisty Martina Jemelky, který dokáže o tomto díle hovořit se stejným zaujetím a vášní jako o ostravských dělnických koloniích, kterým se dlouhodobě profesně věnuje. Přednáška se bude konat v Antikvariátu a klubu Fiducia v úterý 24. dubna 2012 od 18 hodin.


Armida je čtyřaktová romantická opera a zároveň poslední dokončené dílo českého skladatele Antonína Dvořáka. Libreto napsal básník Jaroslav Vrchlický na námět z renesančního eposu Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém. Premiéra Armidy se konala 25. března 1904. Přijetí obecenstvem bylo sice příznivé, nepovedené inscenační pojetí se ale stalo předmětem ostré kritiky. Vypětí při přípravě premiéry a zklamání nad výsledkem se podepsalo na Dvořákově zhoršujícím se zdravotním stavu. Skladatel tak zemřel několik týdnů po premiéře.
Martin Jemelka, kterého znáte z Českého rozhlasu 3-Vltava nebo časopisu Harmonie, spatřuje přitažlivost a aktuálnost námětu Armidy ve střetu křesťanského a islámského světa a konfliktu povinnosti a lásky, a to v atmosféře vášně a erotiky v prostředí exotického Orientu. Již účastníci premiéry a dobová kritika postřehla, jak dalece se v tomto svém posledním dokončeném díle Dvořák vzdálil ustáleným představám o slovanské opeře, aby překročil vlastní stín a vydal se směrem k hudebnímu expresionismu a impresionismu: „Bůh ví, jak by Mistr Dvořák tvořil po Armidě,“ připomíná slova Janáčkova Martin Jemelka, který bude hovořit také o odlišnosti Dvořákovy Armidy od stejnojmenných děl starších operních skladatelů, vyjádří se k proměně estetických kategorií 19. století, které z opery činí operu současnosti a chybět nebudou ani komentované záznamy jiných produkcí Armidy a hudební ukázky díla z obsáhlé dvořákovské diskotéky ostravského historika a hudebního publicisty.


Premiéra opery Armida v Národním divadle Moravskoslezském v hudebním nastudování Roberta Jindry a režii Jiřího Nekvasila se uskuteční 3. a 5. května 2012 v Divadle Antonína Dvořáka. Jedná se teprve o desáté scénické nastudování tohoto díla od jeho světové premiéry v roce 1904.
PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (12. srpna 1979, Ostrava) je český historik a publicista specializující se na sociální dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnictva a každodennosti, historickou demografii, regionální a kulturní dějiny, náboženské dějiny a hudební publicistiku. Je autorem několika monografií a řady kapitol i statí jak v domácích, tak zahraničních publikacích a periodikách. Jeho jméno je již dnes pevně spjato s výzkumem ostravských dělnických kolonií. Nositel Ceny Josefa Pekaře.

Armida (Antonín Dvořák)
Premiéra: 3. května 2012 v 18.30 hodin, Divadlo Antonína Dvořáka
Dramaturgický úvod k opeře začne v 18 hodin

O autorovi
Po jednoznačném úspěchu Rusalky (1901) hledal Antonín Dvořák další námět k opernímu zpracování. Na počátku roku 1902 mu připomněl Jaroslav Vrchlický, že mu již dříve nabízel své libreto Armida podle Tassova Osvobozeného Jeruzaléma o lásce rytíře Rinalda a pohanské kouzelnice Armidy. Tuto látku již zhudebnily desítky skladatelů, mimo jiné Lully, Händel, Mysliveček, Gluck, Haydn nebo Rossini. Vrchlický epos roku 1887 přeložil do češtiny a brzy na to jej zpracoval i jako operní libreto. Po počátečním Dvořákově odmítnutí o jeho zhudebnění uvažovali Karel Bendl, Zdeněk Fibich a Karel Kovařovic, Vrchlický však stále doufal ve zhudebnění Dvořákem. Libreto splňovalo řadu nároků, které Dvořák měl: jednalo se o námět z celoevropské kultury, obsahovalo mnoho možností pro drobnokresbu prostředí i fantaskní obrazy. Nicméně skladatel měl z kompozice velké obavy. Po velkých peripetiích v souvislosti s textovými změnami operu dokončil a připravil k premiéře v pražském Národním divadle v roce 1904. Přijetí obecenstvem bylo sice příznivé, ale nepovedené inscenační pojetí se stalo předmětem ostré kritiky. Vypětí při přípravě premiéry a zklamání nad výsledkem se podepsalo na Dvořákově zhoršujícím se zdravotním stavu. Skladatel zemřel několik týdnů po premiéře Armidy, 1. května 1904. Armida zaujme především svým hudebním kouzlem, na ostravské jeviště se vrací po dvaceti letech a pevně věříme, že jejím uvedením důstojně oslavíme 170. výročí narození jednoho z největších skladatelů našich hudebních dějin.

Foto: Národní divadlo Moravskoslezské / Martin Popelář