Jubilejní Královské stříbření v Kutné Hoře

Hlavními mediálními partnery jubilejního XX. ročníku Královského stříbření, které se koná tento víkend v Kutné Hoře, jsou zpravodajský internetový portál tn.cz a agentura Mediafax. Unikátní městská gotická slavnost, připomínající slavné tradice královského horního města Kutné Hory, vrací návštěvníky zpátky do doby lucemburské.


Mottem »Pojďte s námi na stříbrné hrádky o 600 let zpátky« zve královské horní město Kutná Hora na jubilejní XX. ročník Královského stříbření, jehož hlavními mediálními partnery jsou internetový zpravodajský portál tn.cz a tisková agentura Mediafax. Dvoudenní gotická historická slavnost symbolicky zahajuje hlavní turistickou sezónu města, které je zapsáno na seznamu světových kulturních památek UNESCO.
V sobotu 25. června 2011 znovu vstoupí do svého stříbrného horního města král Václav IV. s manželkou Žofií. Historický průvod je doprovodí od chrámu sv. Panny Barbory, který je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, napříč městem až k Vlašskému dvoru, v němž král Václav II. soustředil všechny mincovny v království.
Královské stříbření seznamuje návštěvníky s dobovými reáliemi a historickým názvoslovím, informuje o středověkém hornictví a mincovnictví a připomíná středověké křesťanské morální hodnoty a rytířské etické ideály. Osnovu slavností tvoří příběh návštěvy krále Václava IV. v Kutné Hoře a program jeho pobytu. Ve scénáři je respektována historická faktografie, důsledně se dbá na čistotu stylu doby. Duchovní atmosféru dotváří nedělní „stříbrná mše“ v chrámu sv. Panny Barbory.
Velkolepá kutnohorská městská slavnost se odehrává jako neopakovatelná premiéra velkého pouličního divadla, v němž přebírají své role vedle profesionálních umělců i desítky amatérů. Obléknutím historického kostýmu a respektováním tzv. pomocných scénářů se do děje mohou zapojit
i diváci v rolích kutnohorských měšťanů či šlechticů.

Foto: TV Nova