Magdalena Kožená podporuje základní umělecké vzdělávání

Ve prospěch Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je podporovat a propagovat jedinečný systém českých základních uměleckých škol, vystoupí osobně jeho patronka na benefičním galavečeru 11. října ve Dvořákově síni Rudolfina.

(c) Mathias Bothor - DG

Světoznámá mezzosopranistka, zakladatelka nadačního fondu Magdalena Kožená pro tuto příležitost připravila program, ve kterém se propojí dva fenomény, jejichž kořeny leží na iberském poloostrově: Flamenco a hudba španělského baroka. Magdalena Kožená vystoupí spolu s renomovaným ansámblem Private Musicke Pierre Pitzla a poprvé také se souborem Compañia de Flamenco předního španělského tanečníka a choreografa Antonia El Pipy.

Podívejte se na pozvánku na koncert zde:

Finanční prostředky budou použity na činnost Nadačního fondu Magdaleny Kožené, zejména na podporu projektu ZUŠ Open. Do prvního letošního ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open, který se uskutečnil 30. května, se zapojilo 355 základních uměleckých škol z 280 měst a obcí Čech a Moravy. Dohromady bylo uspořádáno na tisícovku koncertů, tanečních i divadelních představení nebo výstav, na kterých odhadem účinkovalo okolo 130 000 malých umělců. ZUŠ Open se tak zřejmě stala nejrozsáhlejší kulturní akcí v historii České republiky. Smyslem ZUŠ Open je veřejná prezentace práce škol v místech jejich působení podpořená profesionální mediální kampaní.

Další ročník ZUŠ Open se uskuteční 24. května 2018. Jednotlivé základní umělecké školy tak opět mohou veřejně prezentovat výsledky práce se svými žáky v nejrůznějších oborech. Registrace k účasti do dalšího ročníku bude otevřena 16. října 2017. Jednotlivé školy se mohou k účasti na ZUŠ Open přihlásit do 20. listopadu 2017. Více informací a registrace jsou na www.zusopen.cz. ZUŠ Open je připravován ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol.
Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016. Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání a představit ZUŠ jako ideální prostředí pro vyhledávání a podporu dětských talentů.
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet
a podporovat,“ uvádí patronka fondu Magdalena Kožená.
V České republice funguje 489 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Členem správní rady fondu a spolupatronem je generální ředitel České filharmonie David Mareček. Do projektu ZUŠ Open se zapojili také garanti za jednotlivé obory. Za taneční obor to jsou Jiří a Otto Bubeníčkovi, designér Maxim Velčovský zastřešuje obor výtvarný a režisérka Alice Nellis obor literárně-dramatický.

ZUS_Open_foto_Jiri_Slama_m

Více informací na: www.nfkozena.cz

Po loňském galakoncertu, ve kterém Magdalena Kožená spolu s La Cetra Barockorchester Basel a v režii Ondřeje Havelky předvedla originální netradiční program věnovaný Claudiu Monteverdimu, se nyní opět chystá k dramaturgickému překvapení. Při přípravě na roli Carmen byl jejím mentorem špičkový tanečník a choreograf Antonio Ríos Fernández řečený El Pipa, dědic rodinných tradic tradičního flamenca z města Jerez de la Frontera. Nyní jej přizvala i s jeho Compañia de Flamenco do společného projektu s Private Musicke Pierra Pitzla, předním souborem staré hudby, se kterým Magdalena Kožená často spolupracuje, aby společně posluchače provedli španělskou hudební tradicí, flamencem i barokní hudbou 15. a 16. století.

O základních uměleckých školách

ZUŠky prošly v posledních letech značným vývojem. Už se zdaleka nespecializují jen na výchovu a vzdělávání mladých talentů a jejich přípravu na střední a vysoké školy uměleckých směrů. Snaží se maximálně vyjít vstříc širokému spektru dětí, mladých lidí, ale i dospělých, kteří projevují zájem o systematickou práci ve všech oblastech umění. Kromě »klasické« výuky pořádají tematické kurzy, zakládají Univerzity třetího věku, organizují prázdninové aktivity… Školy navíc prokazují značnou pružnost, co se obsahu výuky týká, a přizpůsobují se poptávce. Obsah výuky zaměřený na film, počítačovou grafiku, populární zpěv, muzikál, současný tanec, architekturu… není výjimkou.

Výsledků práce dětí v ZUŠkách společnost hojně využívá (výtvarné práce oživují interiéry nemocnic, domovů pro seniory, bez vystoupení dětí se neobejdou vernisáže výstav, vítání občánků, městské oslavy…). Přesto se zdá, jakoby stát na tento systém škol zapomněl. Značné finanční prostředky putují na zakládání a podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, ale ZUŠky mají pozastavený rozvoj. Nemohou navyšovat své kapacity a žáků, kteří mají zájem o vzdělávání v těchto školách, je velmi mnoho. Neexistují pro ně dotační programy. Stát hradí platy pedagogů, ale na provoz si školy musejí vydělávat samy. Mnohdy proto, aby nemusely navyšovat školné a výuka tak byla dostupná všem, získávají prostředky z vedlejší hospodářské činnosti. Ve srovnání s propagací sportovních aktivit dětí a mládeže je propagace kulturního vzdělávání naprosto nulová. Toto chce nadační fond Magdaleny Kožené pomoci změnit. Chce podpořit zájem veřejnosti i státu o tento systém jako o devizu, které je potřeba si vážit a pečovat o ní. Proto první aktivitou fondu se stalo nastartování tradice celostátní přehlídky ZUŠ Open, která má za sebou velice úspěšný první ročník.

Foto: www.nfkozena.cz / Mathias Bothor, Jiří Sláma