Ewa Farna slavila s Borůvkou 25 let existence a představila Jedinečnost

Rok 2023 je pro neziskovou organizaci Borůvka Praha o.p.s. výjimečný. Již čtvrt století pomáhá lidem s tělesným postižením zapojit se do běžné společnosti.

25 let na scéně

Celá práce organizace začala už v roce 1998, kdy byl otevřen charitativní Obchůdek Borůvka na pražském Vyšehradě, který funguje dodnes. Zpočátku v něm šlo primárně o prodej výrobků z různých chráněných dílen. Obchůdek ale léty nabyl dalších rozměrů a v současné době funguje také jako tréninkové pracoviště, které má za cíl umožnit lidem s postižením získat základní pracovní návyky a vyzkoušet si zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Díky této možnosti se mohou lépe uplatnit na běžném trhu práce.

Společně s Obchůdkem vzniknul také projekt Doprava a Osobní asistence do škol. Bezbariérová doprava za vzděláním funguje dodnes a ulehčuje každodenní život rodin s dětmi s handicapem. Postupem času se začala organizace více věnovat tématu zaměstnávání lidí s postižením, a tak v roce 2008 vznikl další pracovně-tréninkový prostor, kterým je TA KAVÁRNA. V roce 2013 Borůvka dala vzniknout stálým pracovním místům v rámci Dílny švadlen a dobročinného secondhandu Koloběh a v roce 2019 byla pro velký zájem otevřena druhá pobočka Koloběhu v pražských Nuslích.

Kromě komplexní podpory při začleňování se do běžného pracovního procesu poskytuje organizace Borůvka Praha o.p.s. lidem s postižením ještě další služby. Patří mezi ně sociální a psychologické poradenství, fyzioterapie a v neposlední řadě také workshopy pro firmy, které by chtěly lidi s postižením zaměstnávat, ale úplně nevědí, jak na to.

Unikátní charitativní kalendář

V rámci tohoto výročí si nezisková organizace Borůvka Praha o.p.s. připravila speciální dárek v podobě unikátního charitativního kalendáře s názvem Jedinečnost. Autorem originálních fotografií je Martin Vítek a jeho aktéry jsou bývalí klienti nebo současní kolegové z Borůvky Praha o.p.s., kteří dokazují, že tělesné postižení nemusí být handicap. Hlavní myšlenkou kalendáře je, že každý jsme jedinečný, ale mnohé touhy a přání nás spojují. Kalendář přibližuje 12 významných témat, která se často zdráháme otevřít, ačkoli se dotýkají nás všech. Zároveň dává naději, že sny se mohou plnit, když se jich nevzdáme.

Ve středu 17. května proběhla oficiální oslava narozenin organizace na Starém Purkrabství na pražském Vyšehradě. V rámci oslavy proběhl slavnostní křest kalendáře a také charitativní dražba jeho fotografií. Mezi kmotry nechyběla ani patronka organizace zpěvačka Ewa Farna. 18. května se spustil online prodej tohoto charitativního kalendáře na rok 2024, a to na stránkách www.obchudekboruvka.cz. Od září bude pak k dostání ve všech jejich provozovnách.

Zkrátka a dobře, už 25 let se nezisková organizace Borůvka Praha snaží o to, aby se lidem s postižením žilo lépe a plnohodnotněji. Každý zakoupený kalendář umožní organizaci pokračovat v její práci a podporovat lidi s tělesným postižením v soběstačnosti.

Ke svým 25. narozeninám dostala organizace také možnost realizovat projekt Posílení kapacit a profesionalizace organizace. Jeho cílem je rozvoj a posílení kapacit organizace v oblastech PR a marketing, budování oblasti příznivců, strategické plánování a vzdělávání zaměstnanců organizace. Výstupem projektu bude profesionalizace práce organizace, větší flexibilita díky online nástrojům, vytvořený CRM systém a jeho využití pro budování oblasti příznivců a PR organizace, strategický plán a kvalifikovanější zaměstnanci. Konečným dopadem bude poskytování lepších služeb klientům a konkurenceschopnost organizace.

Foto: Borůvka Praha o.p.s.