Richard Pachman – Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus je scénické oratorium skladatele Richarda Pachmana připomínající život a odkaz Mistra Jana Husa. Záznam oratoria byl v roce 2006 oceněn na mezinárodním festivalu Zlatá Praha cenou nadace Vize 97 manželů Dagmar a Václava Havlových.

Oratorium Mistr Jan Hus představuje sugestivní kombinací hudby a mluveného slova Husův život, myšlenky, citace jeho kázání i jeho korespondenci z Kostnice. Vedle autorských skladeb Richarda Pachmana a textů na motivy Husovy korespondence v něm zazní rovněž středověké chorály, k nimž zpracovával texty sám Mistr Jan Hus. Oratorium je prezentováno již od roku 2005. V loňském roce se uskutečnila série vystoupení v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, na hradě Krakovec i u Husovy kazatelny na Sedlčansku. V roce 2009 se rovněž uskutečnilo představní v kostele Církve bratrské v Husinci.


V komorní verzi oratoria účinkují: Richard Pachman (Hus), Dita Vích – Hořínková (Husova matka) a v některých představeních rovněž operní zpěvačka a televizní moderátorka Martina Kociánová (královna Žofie). Představení je připraveno i v sólo verzi a bylo již prezentováno v rusko-české verzi v Astrachani (Ruská federace). Vypravěč: Andrej Beljanin (spisovatel), autorka ruských textů: Margarita Bobrovskaja.
Jako připomenutí 595. výročí upálení Mistra Jana Husa vyšlo v roce 2010 dvojalbum DVD / CD s oratoriem Mistr Jan Hus (hudba, texty, scénář: Richard Pachman, režie, scénář: Irena Žantovská). DVD obsahuje záznam premiéry scénického oratoria v létě 2005 s Mariánem Vojtkem, Ditou Vích – Hořínkovou, Ilonou Csákovou, Tomášem Petříkem a Zdeňkem Plechem v hlavních rolích. Součástí dvojalba je i CD s doposud nevydanými skladbami z oratoria, s několika středověkými skladbami a s áriemi Husa v podání Richarda Pachmana.

Foto: www.pachman.cz