Světluška letos rozdělila nevidomým sedm milionů korun a pomáhá dál

Světluška v uplynulém roce podpořila nevidomé částkou 10,5 milionu korun. Celkem 6 794 527 Kč putovalo na realizaci 57 projektů neziskových organizací, které těžce zrakově postiženým poskytují služby, a částkou 3 733 315 korun bylo podpořeno 245 nevidomých dětí a dospělých, kteří o pomoc požádali přímo. Také v roce 2014 už Světluška stačila pořádně posvítit, když v únorovém grantovém řízení rozdělila dalších 7,1 milionu korun.


Tato částka představuje konkrétní pomoc pro 17 zrakově postižených ve výši 165 500 korun – například prakticky nevidomá paní Jitka si bude moci zvětšovat texty a drobné předměty díky kamerové lupě, pan Jiří s paní Helenou se na speciálním kurzu naučí používat ozvučený počítač a Marek se bude moci se svým trasérem dál věnovat tandemové cyklistice. Tadeáš, Adélka, Julie a další děti se zbytky zraku budou moci trénovat oči a stimulovat zrakové dovednosti s pomocí dotykového tabletu.
Částkou 6 932 874 korun pak bylo podpořeno 49 projektů neziskových organizací, jejichž prostřednictvím se dostalo pomoci dalším tisícům nevidomých dětí i dospělých včetně seniorů. Světluška přispěla např. Společnosti pro hluchoslepé LORM, která pečuje o ty, kteří se musí naučit žít se ztrátou zraku i sluchu, sdružení Okamžik, které zajišťuje asistenční a dobrovolnické služby pro nevidomé, či společnostem Alka a Filipovka, které poskytují odlehčovací služby pro rodiny handicapovaných dětí.
„Moc si vážíme toho, že podpora našich dárců je stálá a trvalá a jejich počet narůstá. Díky tomu je Světluška už více než 10 let velkou oporou nevidomým a těžce zrakově postiženým. Pomáhá jim od narození do dospělosti a je pro ně jistotou, že na svůj mnohdy nelehký úděl nejsou sami. Bez pomoci Světlušky by se neobešla ani řada projektů pro nevidomé, které financujeme už dlouhodobě a které jsou na naší pomoci závislé. Společnými silami budeme dál svítit na cestu těm, kteří to potřebují,“ uvedla Linda Vaňková, pověřená řízením Nadačního fondu Českého rozhlasu.

A jak konkrétně pomoc vypadá?
Světluška dlouhodobě pomáhá zrakově postiženým dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova – náruč a láska rodičů je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější, u dětí s postižením to platí dvojnásob. Proto i letos věnovala 2 340 000 korun na projekty rané péče v regionech České republiky (od roku 2003 už je to 20,6 milionu korun). Odborně vyškolení poradci rané péče učí rodiče těžce postižených dětí, jak novému členu rodiny zajistit vše, co potřebuje ke šťastnému životu. Pro celou rodinu jsou rovněž tolik potřebnou psychickou oporou, takže se zmenšuje riziko, že bezradní rodiče umístí své dítě do ústavu. Regionální střediska pro ranou péči zajišťují osobní návštěvy rodin, půjčují jim speciální stimulační pomůcky a hračky. Věříme, že toto je ten správný start na cestě k samostatnému životu nevidomého člověka.
Světluška dále provází nevidomé děti při jejich vstupu do mateřské školky, a poté na základní a střední škole. Přispívá jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky a školního asistenta, který je pro přijetí dítěte s těžkým zrakovým postižením do běžné školy podmínkou.
Jedním z mnoha dětí, kterým Světluška ve škole pomáhá, je devítiletá Věrka S. z Huslenek u Vsetína, která na jedno oko nevidí vůbec a na druhém vnímá pouze světlo a tmu. Věrka je teď ve druhé třídě a učení jí moc baví. Může totiž navštěvovat školu ve vesnici, kde vyrostla, a být tak mezi kamarády. Každodenní překážky jí totiž pomáhá zvládat pedagogická asistentka, která jí provází už od školky. Aby paní asistentka mohla dál Věrce pomáhat, a to i s přípravou na výuku, přispěla Světluška v roce 2013 již podruhé částkou 35 000 korun. „Srdečně Vám děkuji, díky Světlušce se může paní asistentka Věrušce naplno věnovat i mimo zdi školy. Sama pro ni vyrábí krásné pomůcky a přepisuje jí texty do Braillova písma. Letos mohla Věrka také začít navštěvovat kroužek sborového zpěvu a být tak více mezi vrstevníky. Jsme Vám velmi zavázáni,“ děkuje nám maminka Věrky.
Ve školním roce 2013/2014 přispěla Světluška na pedagogickou a osobní asistenci v celkové výši 902 240 korun a částku 52 500 korun věnovala na přepis učebnic do Braillova písma a přípravu školních pomůcek.
Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrakově postižené studenty, umělce, sportovce, přispívá na projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením, dále na sportovní aktivity nebo hudební nástroje. Např. Marka M. z Prahy podporuje ve sportu a studiu, slečně Michaele B. z Mikulova přispěla na klávesy a Markovi D. z Plzně zase na pozoun, aby mohli pokračovat ve své zálibě v hudbě či se naplno věnovat své budoucí hudební kariéře. Celkem 27 těžce zrakově postižených studentů středních a vysokých škol získalo na školní/akademický rok 2013/2014 studijní stipendia v celkové výši 740 000 korun.
Světluška neopouští nevidomé ani v dospělosti. Nejčastěji jim přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače, mobilní telefony a optické lupy zvětšující text. V roce 2013 takto věnovala celkem 999 420 korun a v roce 2014 zatím 10 930 korun. Bez kompenzačních pomůcek nemají těžce zrakově postižení lidé přístup k informacím a je pro ně nemožné najít si zaměstnání a uplatnění v životě.
„Vážení! Chtěla bych vyjádřit ten nejvřelejší dík za štěstí, které se mi s touto pomůckou dostalo. Skončil pocit bezmoci, kdy jsem si nepřečetla ani složenku nebo dopis. Cítím se mnohem jistější a mohu dále rozvíjet svou literární činnost. Přeji mnoho úspěchů ve vašem krásném poslání,“ raduje se paní Vlasta, které Světluška loni přispěla na kamerovou lupu.
Finanční podpora ze sbírky Světluška je určena také mnohým organizacím, které se snaží nevidomým a také jejich rodinám ulehčit v každodenním životě. Okamžiku – sdružení pro podporu nejen nevidomých, letos přispěla částkou 1 380 000 korun (od roku 2003 už 15 mil. Kč), z toho 400 000 Kč na projekt Vidět tvýma očima na asistenci pro děti se zrakovým postižením, která je tolik důležitá pro jejich začlenění do běžného života. Společnosti pro hluchoslepé LORM, která pečuje o ty, kteří se kromě ztráty zraku musí souběžně vyrovnávat ještě s částečnou nebo dokonce úplnou ztrátou sluchu, přispěla od roku 2003 11,1 milionu korun, z toho letos částkou 1 125 000 korun.

Děkujeme také našim partnerům – novému generálnímu partnerovi ČSOB a všem dalším, kteří pomáhají nejen finančně, ale poskytují zdarma své produkty či služby. „Jsme rádi, že díky spolupráci se Světluškou můžeme přispět ke zlepšení životů nevidomých a zároveň můžeme nadačnímu fondu nabídnout technologie – mobilní platební terminály a inovace v podobě QR kódů pro platby prostřednictvím Smart Bankingu, které dárcům usnadní věnování finančních prostředků Světlušce,“ říká Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.
Velký dík patří také hlavnímu partnerovi Světlušky – společnosti HERBADENT. „Světluška se za šest let naší spolupráce zapsala nám a zaměstnancům Herbadentu do života. Žijeme s každou světluščí akcí, čteme tiskové zprávy, známe osobně mnoho lidí, kterým Světluška pomohla. A dokud se Herbadentu bude dařit, naše partnerství potrvá dál. Protože to má prostě smysl, “ zaznělo od Pavla Zavadila, jednatele společnosti. Herbadent podpořil projekt Světluška od počátku společné spolupráce v roce 2009 celkovou částkou 6 milionů korun, z toho pro letošní rok 1 milionem korun.
Děkujeme Finanční skupině AXA, která projekt Světluška od počátku společné spolupráce v roce 2006 podpořila více než 18,5 miliony korun, z toho v letošním roce 0,5 milionem korun. „Kromě této finanční podpory se do pomoci nevidomým pravidelně zapojují i naši zaměstnanci, např. při stavbě Kavárny Potmě. Právě při takových příležitostech při setkání s nevidomými se můžete přesvědčit o tom, že i svět potmě může být barevný a s tím naším si vůbec nezadá. Nejen proto určitě stojí za to tyto dva světy propojovat. My v AXA jsme rádi, že můžeme být u toho,“ uvedl Karel Žyla, manažer PR a komunikace společnosti AXA.

Foto: Nadační fond Světluška


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/80747/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353