Profesor Šamánek je dalším zástupcem českých lékařů v projektu Kořeny osobností

Celkem již 83. osobností unikátního projektu Botanické zahrady hl. m. Prahy Kořeny osobností se stal světově uznávaný lékař prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. Za svou neocenitelnou práci v oboru dětská kardiologie zaujal významné místo mezi takovými osobnostmi jako Václav Havel, Madeleine Albrightová či Miloš Forman a zasadil v trojské botanické zahradě svůj vlastní strom. Ten bude také dalším generacím připomínat jeho zásluhy na poli medicíny. Profesor Milan Šamánek je po Bohdanu Pomahačovi, Janu Pirkovi, Josefu Kouteckém a Pavlu Pafkovi již pátým lékařem, který se stal součástí projektu Kořeny osobností.

MD6A4484_m

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od počátku své kariéry lékaře pracuje ve Fakultní nemocnici v Motole. Zde byl v letech 1977–1993 přednostou Dětského kardiocentra 2. LF UK a FNM, které také spoluzakládal. V době vzniku se jednalo o jediné pracoviště na světě, které soustředilo odborníky všech potřebných pediatrických specializací. Ve své medicínské praxi se prof. Šamánek věnuje především vrozeným srdečním vadám. Patří k nejoceňovanějším lékařům nejen u nás, ale také ve světě. V roce 2010 mu byla udělena medaile Za zásluhy o stát I. stupně a v roce 2016 Cena Neuron za světový přínos vědě v oboru medicína.

MD6A4540_m

Jsme velmi rádi, že jednou z osobností, které v letošním roce poctily svou návštěvou naši botanickou zahradu, je právě profesor Milan Šamánek. Lékaři a vědci formátu pana profesora mají pro naši zemi a naši společnost nesmírný význam, a patří jim tudíž přední místo také v projektu Kořeny osobností. Jejich zásluhy si tak budou připomínat lidé po další desetiletí,“ říká Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.

V rámci projektu Kořeny osobností zasadil prof. Milan Šamánek v trojské botanické zahradě lípu velkolistou, patřící mezi domácí opadavé stromy. V mnohém předčí i známější lípu srdčitou. Především dokáže růst v zastínění větších dřevin a rovněž lépe zvládá sucho. Roste v sutinových a roklinových lesích, ale i lipových bučinách. Je také oblíbená jako alejový strom nebo dodává na výjimečnosti významným stavbám a pietním místům. Jako s památným stromem se s ní patrně setkáváme častěji než s lípou srdčitou. Dorůstá i mohutné výšky až čtyřicet metrů.

MD6A4519_m

Mladý strom vysazený profesorem Šamánkem je potomkem památné lípy v Kamenici nad Lipou, která se stala doslova symbolem města, jež nese její název. Její výsadba je datována do 13. století a v současné době se už jedná spíše o horizontálně rostoucí torzo mohutného stromu,“ říká Tomáš Vencálek, kurátor dřevin mírného pásma Botanické zahrady hl. m. Prahy.

MD6A4499_m

Do projektu Kořeny osobností se za více než osm let jeho existence zapojilo osm desítek osobností z řad slavných umělců, sportovců, ale také vědců, státníků, myslitelů či osobností angažujících se na poli charity. Ti prozatím spojili své jméno s celkem 87 vzácnými dřevinami, jež jsou v Botanické zahradě hl. m. Prahy k vidění. Postupně by měl projekt představit až 150 významných osobností a stejný počet rostlinných exemplářů, které se mnohdy ve volné přírodě již téměř nevyskytují či stojí před úplným vymizením.

MD6A4505_m

Na Stezce osobností, jež výsadbou v rámci projektu vzniká, se mohou návštěvníci nejen seznámit s desítkami druhů rostlin a stromů, dozvědět se zajímavosti o jednotlivých exemplářích, ale také se poznat s nejvýznamnějšími osobnostmi České republiky 20. a 21. století.

Foto: Botanická zahrada hl. m. Prahy