Krize v českém zdravotnictví: lékaři se nechtějí starat o seniory, pojišťovny odmítají nákladnou péči hradit

Pětinu obyvatelstva České republiky tvoří důchodci, 18 procent populace je nyní ve věku nad 65 let. Během patnácti let to bude každý čtvrtý. Situace v péči o české seniory je ale už nyní kritická. Mladí se o své nemohoucí blízké starat nechtějí, zdravotníků je málo, specialisté chybějí úplně a domovy pro seniory nemají finance. Navíc nákladnou péči odmítají hradit i pojišťovny.

SENIOŘI_foto_grafpoint.cz
Kolem 25 procent Čechů věří, že se o ně ve stáří postarají děti. Mýlí se. Podle průzkumu se 44 procent lidí o své blízké samo postarat nechystá. „Podle odhadů je v Česku kolem 300 tisíc seniorů, kteří jsou odkázaní na pomoc druhých. Zhruba 80 tisíc Čechů o své blízké pečuje každodenně doma, zbytek péče pokrývají domovy pro seniory nebo externí pečovatelky. Péče o seniory je ale v kritickém stavu – domovy pro seniory jsou dlouhodobě podfinancované a pečovatelek je málo. O seniory nebo handicapované se v Česku stará kolem čtyř tisíc pečovatelek, což ale k pokrytí poptávky zdaleka nestačí,“ popsala Hana Červenková, ředitelka domova pro seniory Centrum Na Verandě Beroun.
Česká populace stárne a lidí nad 65 let stále přibývá. Už teď se ale zdravotnictví potýká s nedostatkem zaměstnanců a se zhoršenou dostupností zdravotní péče. O české seniory se stará pouze 440 geriatrů, tedy lékařů medicíny stáří. Praktičtí lékaři se snaží pacientům v pokročilém věku vyhnout. Například 10 procent klientů českých domovů pro seniory za celý rok neviděl žádný lékař. „V našem domově zajišťuje lékařskou péči praktická lékařka s atestací geriatra. Pro lékaře je ale péče o staré lidi velmi nákladná, pojišťovny nechtějí hradit úkony, tudíž lékaři pacienty v seniorském věku nechtějí přijímat. Každý domov pro seniory má povinnost se o klienta postarat i po zdravotní stránce, jak ale péči zajistit, s tím už se nikdo nezabývá. Obdobná situace je i se zdravotními sestrami – ty dnes představují ,nedostatkové zboží‘,“ řekla Hana Červenková.
Její slova potvrzuje i berounský lékař: „Péče o seniory je zejména časově velmi náročná. Lékař-specialista je přitom placen od výkonu a ne od času, který s pacientem stráví. Dalším problémem je rozštěpení medicíny do různých oborů a podoborů. Staří a nemocní klienti jsou odesíláni a vyšetřováni u různých odborníků, kteří často předepisují léčiva řešící pouze problém, pro který byli pacienti k odbornému lékaři odesláni. Staří lidé tak denně konzumují často i desítky léků bez ohledu na vzájemné interakce. Stávají se tak zejména pro praktické lékaře, kteří jsou nuceni předepisovat i léky indikované původně specialisty, velmi drahými klienty,“ vysvětlil.
Problémy jsou i s proplácením péče. Není výjimkou, že pojišťovny po domovech pro seniory a lékařích zpětně vymáhají statisíce korun. „Množství zdravotní péče poskytnuté klientům domovů pro seniory zpětně pojišťovny kontrolují v rámci takzvaných revizí. V případě, že pojišťovna dojde k závěru, že poskytnutá péče překročila pojišťovnou stanovený limit nebo byla z pohledu pojišťovny nesprávně indikována, chce po domovech a po jejich lékařích peníze zpět. Často se jedná o částky v řádu stovek tisíc korun,“ řekla Hana Červenková.

Foto: archiv via n4c.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/80747/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353