Jak bojovat s dětskou obezitou? Důležité jsou zájmy všech členů rodiny.

Dnešní děti tráví stále více volného času sedavým způsobem u počítače nebo s mobilním telefonem v ruce, spíše než aktivním pohybem. Dětská nadváha i obezita se tak posledních pár let stává závažným fenoménem. Až 80 % obézních dětí trpí obezitou i v dospělosti. Dětská obezita jde ruku v ruce s dalšími zdravotními komplikacemi jako je cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak a ortopedické problémy. Podle průzkumu GfK se v ČR léčí s obezitou v průměru asi 15 % dětí.3 Efektivní prevencí je kromě racionálního stravování rovněž zdravý pohyb a sportovní aktivity. Vhodnou volbou jsou například zájmové kroužky zaměřené na sport.

Praha, 19.03.2009 Foto Dorian Hanuš

Zájmové kroužky pro děti jsou v Česku oblíbené. V žebříčku popularity vedou právě ty sportovní,2 podle údajů Státního zdravotního ústavu pravidelně organizovaně sportuje až 54 % českých dětí.1 I přes tuto příznivou statistiku Česká republika patří k zemím, kde vzrůstá podíl dětí trpících nadváhou a obezitou. Podle Světové zdravotnické organizace se počet obézních dětí ve světě za posledních 20 let ztrojnásobil.
Sportování je prevencí nadváhy a s ní souvisejících nemocí, řada pojišťoven proto v rámci svých preventivních programů nabízí příspěvky na rozmanité sportovní aktivity dětí. „Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá svým dětským klientům předškolního a školního věku např. na plavecký kurz, aerobic, fitness, sportovní soustředění apod. částkou až 600 Kč. Chceme podporovat zdravý vývoj dětí a předcházet tak nemocem souvisejícím například s nadváhou a obezitou,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR. Pojišťovna zároveň dala rodičům možnost zříci se nároku na svůj příspěvek, určený na prevenci civilizačních onemocnění, a přenechat ho svému dítěti právě na sportovní aktivity. „Celková částka, kterou tak ZP MV ČR dítěti na sportování přispěje, může dosáhnout až 1 400 Kč,“ připomíná Hana Kadečková.

Způsob trávení volného času dětí je do značné míry ovlivněný životním stylem jejich rodičů. Jaké kroužky navštěvují, respektive jakým sportům se věnují, se tedy často odvíjí od zvyklostí v rodině. „Rodiče dítě motivují a hrají tak velkou roli nejen v jeho stravovacích návycích, ale i ve způsobu trávení volného času aktivním pohybem. To vše druhotně ovlivňuje případný výskyt obezity v rodině. Trpí-li sami rodiče nadměrnou hmotností, tak se výrazně zvyšuje riziko vzniku nadváhy i u jejich dítěte. V rodinách, kde jsou oba rodiče obézní, má dítě ve věku 6 až 12 let dokonce více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že bude také obézní. U dospívajících je toto riziko téměř pětinásobné,“ varuje MUDr. Silvia Bajová, dětská lékařka z Nemocnice Na Homolce.

 

Foto: Dorian Hanuš