France v šoku! Českobudějovická nemocnice odmítla finanční dar

Organizátor charitativní akce »Kdo má rád…« zpěvák Martin France byl překvapen, když nabídku na peníze z výtěžku charitativní akce odmítla nemocnice v Českých Budějovicích. Výtěžek nakonec získá dětské a novorozenecké oddělení nemocnice v Prachaticích. Charitativní akce s názvem Kdo má rád, se uskuteční 11. června na Martinském mlýně u Trhových Svinů a bude spojena i s akcí Den dětí.


„Ještě teď jsem v šoku, a to je i řada umělců, kteří na akci budou vystupovat a dozvěděli se to, že někdo odmítl v dnešní době nabídku na pomoc,“ uvedl Martin France, zpěvák a herec, který se také věnuje například i pořádání charitativních akcí Noc s hvězdami na hradě Houska. „Nejdříve jsme byli odmítnuti se žádostí o záštitu primátora města České Budějovice Jurajem Thomou s tím, že se akce nekoná přímo na území města, ale o třicet kilometrů dále a tím je nemožné záštitu získat. To chápeme, jsou dána nějaká pravidla,“ říká France.
Poté se France obrátil na Dětské onkologické oddělení českobudějovické nemocnice. „Nestačili jsme se divit, neboť jsme byli vedením odmítnuti s tím, že peníze od nás nechtějí. Je to zvláštní v době krize ve zdravotnictví. V šoku je i řada zpěváků, kteří na akci vystoupí,“ tvrdí organizátor. „Třeba moderátorka Markéta Mayerová, ale i další zpěváci mi řekli, že tohle ještě nikde a nikdy nezažili, aby někdo odmítl nabídku, že jim chceme pomoct. Obzvlášť v nemocnici,“ dodal France.
„O této situaci vůbec nic nevím, musím nejprve všechny skutečnosti ohledně jednání o akci zjistit u vedení Dětského centra,“ reagoval mluvčí nemocnice Jan Dušek.


Vedoucí lékař Dětské hematologie Pavel Timr organizátorům na nabídku o možné spolupráci a pomoci odpověděl. „Nádorová onemocnění se u dětí vyskytuje vzácně. Dětská oddělení v krajských městech České republiky spolupracují se dvěma hlavními centry – samostatnými klinikami dětské onkologie ve fakultních nemocnicích v Praze a v Brně, kde prochází léčbou největší počet dětí. Není proto vhodné, aby tato akce byla spojena s pracovištěm v Českých Budějovicích,“ uvedl Timr s tím, že si váží zájmu o oddělení, ale o nabídku oddělení zájem nemá. Martin France po odmítnutí nabídky kontaktoval Jihočeský kraj. Náměstkyně hejtmana Ivana Stráská (ČSSD), navrhla, že by se výtěžek mohl věnovat na dětské a novorozenecké oddělení nemocnice v Prachaticích. Na akci vystoupí například Heidi Janků, Martin Maxa, Leona Machálková, Martin France, Jitka Zelenková, David Deyl, Sámer Issa, Martina Pártlová nebo Sisa Sklovska. Kromě koncertu bude probíhat od 13 hodin také program pro děti a po skončení koncertu večerní diskotéka. Výtěžek pak zástupci organizátorů a účinkujících předají řediteli nemocnice v Prachaticích Michalu Čarvašovi.

Foto: Martin Production